Przebudowa skrzyżowania al. Solidarności i Szwedzkiej - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

14-07-2017

Przebudowa skrzyżowania al. Solidarności i Szwedzkiej

Kolejny krok w kierunku przebudowy skrzyżowania al. Solidarności i ul. Szwedzkiej. Po tym, jak w marcu Rada Warszawy przyznała nam środki na tę inwestycję, czas na przygotowanie koncepcji zmian w tym rejonie. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na takie prace.

Skrzyżowanie al. Solidarności i ul. Szwedzkiej.

Skrzyżowanie to jest dziś skomplikowanym węzłem, w którym krzyżuje się kilka jezdni. Z al. Solidarności łączą się tu ulice Szwedzka, Wileńska i Kosmowskiej. Ze względu na skomplikowany układ jezdni, skrzyżowanie to jest niewydolne, jego przekroczenie pieszo jest bardzo utrudnione, zaś przejazd rowerem – praktycznie niemożliwy. Dlatego konieczna jest jego przebudowa.

W marcu Rada Warszawy przyznała nam około 3 mln dodatkowych środków na tę inwestycję, w ramach programu rewitalizacji Pragi. Dzięki temu możemy rozpocząć przygotowywania zmian. W ogłoszonym właśnie przetargu chcemy wyłonić wykonawcę, który przygotuje wariantową koncepcję przebudowy skrzyżowania oraz kompletną dokumentację projektową.

Koncepcja zostanie wykonana w dwóch wariantach: pierwszy zakłada ograniczenie ingerencji w układ skrzyżowania, uwzględniając uzupełnienie ciągów pieszych i dróg dla rowerów. Drugi wariant przewiduje większą przebudowę, z optymalizacją układu skrzyżowania. Oba warianty powinny zawierać wstępny kosztorys, a także informację o niezbędnych przebudowach instalacji podziemnych i prognozę ruchu. Na tej podstawie podejmiemy – wraz z Biurem Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy – decyzję o szczegółowych rozwiązaniach jakie ma zawierać docelowy projekt zmian.

Na wykonanie dokumentacji projektowej wybrany wykonawca będzie miał 200 dni. Zakładamy, że przebudowa skrzyżowania mogłaby się odbyć w 2018 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETARGU

Powered by Projectic.pl