Przebudowa ul. Paderewskiego. Wielu chętnych do podjęcia prac - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

19-01-2022

Przebudowa ul. Paderewskiego. Wielu chętnych do podjęcia prac

Siedem firm zgłosiło się w drugim przetargu na przebudowę rembertowskiej ul. Paderewskiego. Najtańszą ofertę (1,9 mln zł) złożył Fal-Bruk z Warszawy.

Oferty złożyły warszawskie firmy Fal-Bruk (1 mln 963 tys. zł brutto), Instal-Nika (2 mln 642 tys. zł brutto), Mabau (2 mln 152 tys. zł brutto), Planeta (2 mln 396 tys. zł brutto) i Rokom (2 mln 397 tys. zł brutto), a także Wod-Kan-Bruk z Łomnicy (3 mln 144 tys. zł brutto) i Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych „Krol” z Wołomina (2 mln 499 tys. zł). Już rozpoczęliśmy analizę nadesłanych propozycji, a rozstrzygnięcie powinno zapaść jeszcze w lutym. Od daty podpisania umowy wybrany wykonawca będzie miał osiem miesięcy na przeprowadzenie powierzonego zadania.

Zmiana sposobu odwodnienia ulicy 

Chodzi o modernizację jednego z odcinków ul. Paderewskiego – między ulicami Katiuszy a Strycharską. Po wschodniej stronie powstanie chodnik, którego dziś brakuje. Mieszkańcy taką potrzebę wskazali w jednej z edycji budżetu obywatelskiego, a pomysł poparło 420 osób. Dziś na tym odcinku chodnik jest tylko po jednej stronie ulicy i piesi mają kłopot, aby poruszać się wzdłuż jezdni.

Zakres inwestycji jest jednak znacznie szerszy. Budowa chodnika musi się wiązać ze zmianą sposobu odwodnienia całej ulicy. Dotychczas woda spływała na pobocze i wsiąkała – po wybudowaniu chodnika nie będzie to już możliwe. Dlatego na całym odcinku powstanie kanalizacja deszczowa, która przyjmie wodę opadową z jezdni i chodników. Po jej budowie ułożymy nową nawierzchnię jezdni na całym odcinku.

Dodatkowo wyremontowany zostanie chodnik po przeciwnej stronie ulicy, gdzie na tym samym fragmencie starą i w wielu miejscach nierówną oraz wyszczerbioną kostkę brukową zastąpią estetyczne płyty chodnikowe. Całość uzupełni wykonanie trawników i nasadzenie niskiej zieleni (ligustr pospolity) w kilku miejscach między jezdnią a nowym chodnikiem. Ponadto, w ramach tego zadania, posadzone zostaną dwa drzewa (grusze drobnoowocowe) na pasie dzielącym jezdnie al. gen. A. Chruściela „Montera” w pobliżu skrzyżowania z ul. Bombardierów. Będą to nasadzenia zastępcze za wycinkę jednego drzewa, które koliduje z przebiegiem nowego chodnika.

 

Wydłużony pierwszy przetarg 

W pierwszym postępowaniu zgłosiło się sześć firm. Oferty czterech szybko przestały się liczyć, m.in. ze względu na brak kompletnej dokumentacji i zbyt wysokie ceny. Na stole pozostały dwie propozycje – warszawskich spółek Granar i Rokom. Ta pierwsza zaoferowała wykonanie prac za 1 mln 588 tys. zł brutto, druga – za 1 mln 943 tys. zł brutto.

Po analizie wybraliśmy ofertę Granaru. Przeważyło to, że była korzystniejsza finansowo. Informowaliśmy o tym w sierpniu zeszłego roku, szykując się do podpisania umowy. Ostatecznie do tego nie doszło.

Finalnie powód leżał w rosnących w szybkim tempie cenach materiałów, bo właśnie ten argument przedstawili szefowie Granaru, odstępując od podpisu. Pewnie nie doszłoby do odmowy, gdyby kontroferent nie zakwestionował naszego wyboru. Rokom bowiem odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej twierdząc, że konkurent za nieco ponad 1,5 mln zł nie jest w stanie przebudować ul. Paderewskiego. KIO nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości, jednak rozstrzyganie przez nią sprawy wydłużyło procedurę przetargową o cztery miesiące i termin podpisania umowy wypadł w innej niż wcześniej sytuacji na rynku. W efekcie postępowanie musieliśmy unieważnić i przygotować nowe.

Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu:

Paderewskiego-SOR-zatwierdzony

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl