Planujemy zmiany na "obwodnicy" Targówka - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

02-02-2018

Planujemy zmiany na „obwodnicy” Targówka

Duże zmiany chcemy wprowadzić na ulicach Targówka Mieszkaniowego. W tym roku planujemy kompleksową przebudowę ulic Ossowskiego, Handlowej i Myszkowskiej.

Dziś tzw. obwodnica Targówka jest objęta czasową organizacją ruchu związaną z budową II linii metra. Z tego powodu zablokowany jest przejazd ul. Pratulińską i Ossowskiego. Wykonawca metra ma obowiązek odtworzyć obszar zajęty pod budowę stacji. Równocześnie planujemy znacznie większe zmiany na całym ciągu ulic Ossowskiego, Handlowej i Myszkowskiej, a także na ul. Gorzykowskiej i Kołowej. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na realizację robót. Wykonawca który go wygra, będzie miał za zadanie wykonać roboty do listopada 2018 r.

Roboty obejmują zmianę organizacji ruchu na jezdni, przebudowę oświetlenia i chodników, budowę drogi dla rowerów i ścieżki biegowej oraz nasadzenia zieleni.

Obecna organizacja ruchu zostanie zmieniona. Na jezdni zostanie po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, zaś pozostałą przestrzeń wykorzystamy do wyznaczenia miejsc postojowych. W sumie w ten sposób wyznaczone będzie 140 miejsc do parkowania. Istniejące skrzyżowania ul. Handlowej z Gorzykowską, Pratulińską i Kołową zostaną przebudowane na ronda.  Wyznaczymy nowe przejścia dla pieszych przez ul. Handlową (między ul. Lusińską a ul. Kołową, przy ul. Lusińskiej, ul. Mokrej i ul. Szczepanika) i przez ul. Myszkowską (przy ul. Hodowlanej). Wszystkie przejścia będą wyposażone w azyle.

Wyremontowane zostaną zniszczone chodniki, które pamiętają jeszcze czasy budowy osiedla Targówek. Łącznie ułożymy ponad 20 tys. m kw. płyt chodnikowych. Na całym ciągu powstaną wydzielone drogi dla rowerów o długości ponad 3 km a także ścieżka biegowa o nawierzchni nieutwardzonej. Ustawimy również kilkanaście nowych ławek i kilkadziesiąt stojaków na rowery. Jezdnie i chodniki zostaną oświetlone nowymi latarniami, na których zainstalujemy ponad 400 opraw oświetleniowych typu LED.

Na całym ciągu pojawi się atrakcyjna zieleń miejska. Posadzimy 211 nowych drzew: głównie klony, jesiony, graby i brzozy. Urządzimy również zieleń niską – w sumie 28 tys. krzewów tawuły, śnieguliczki, róży, forsycji, pięciorników i innych gatunków.

WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETARGU

Powered by Projectic.pl