Przejście na Czerniakowskiej. Trzy oferty - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

07-11-2016

Przejście na Czerniakowskiej. Trzy oferty

Trzech wykonawców chce opracować projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowania ulic Czerniakowskiej i Chełmskiej. Otworzyliśmy oferty w toczącym się przetargu.

Na skrzyżowaniu tych ulic powstanie naziemne przejście dla pieszych. Będzie ono alternatywą dla istniejącej tam, wysokiej na ponad 5 metrów, kładki. Złożone oferty mieszczą się w przedziale pomiędzy 82 a 143 tys. złotych brutto. Kwota, którą zaplanowaliśmy na wykonanie dokumentacji to 90 tys.  zł. Trwa analiza złożonych ofert.

Na przygotowanie projektu zmian wybrany wykonawca będzie miał czas do kwietnia 2017 r. W ramach prac przeanalizowane zostaną możliwe rozwiązania dotyczące sposobu wyznaczenia przejścia. Liczymy, że z nowego przejścia będzie można skorzystać już w przyszłym roku.

Projekt oczekiwany

W przetargu oczekujemy przygotowania projektu budowlanego i wykonawczego. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia koncepcji zmian na skrzyżowaniu, które będą musiały uwzględniać zaprojektowanie przejść w poziomie przez ul. Czerniakowską, w rejonie ul. Chełmskiej (z przejazdem rowerowym) oraz m.in. korektę geometrii skrzyżowania i korektę łuków na skrzyżowaniu.

Sygnalizacja świetlna będzie działać w pełnej akomodacji, przewidziany jest montaż detekcji pojazdów (m.in. pętle indukcyjne), pieszych (także sygnalizacja akustyczna) i rowerzystów (kamery lub detektory radarowe). Co ważne, obecnie skrzyżowanie to działa w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. Pozostanie tak również po przebudowie.

Powered by Projectic.pl