18-04-2018

Raport roczny 2017

Kolejny rok za nami. Dla nas 2017 rok był bardzo udany, z rekordową liczbą inwestycji i największą od kilku lat liczbą remontów. To duże projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To także przebudowy ulic, weekendowe remonty nawierzchni jezdni i remonty chodników.

Raport roczny 2017

Rok 2017 był także rekordowy pod względem inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym jego niechronionych uczestników. Kontynuowaliśmy program audytu nieosygnalizowanych przejść dla pieszych oraz wdrażania rekomendacji audytorów. Kilkaset doświetlonych „zebr”, aktywne przejścia, azyle czy fizyczne uspokojenie ruchu – to tylko niektóre z wprowadzanych przez nas zmian. Po szczegóły odsyłamy do Raportu rocznego 2017, który w kompleksowy i syntetyczny sposób podsumowuje nasze prace. Piszemy w nim krótko także o planach na 2018 roku.

Zapraszamy do lektury!

Powered by Projectic.pl