Reklama na kółkach - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

07-03-2014

Reklama na kółkach

Wraz ze zbliżającą się wiosną pojawia się coraz więcej reklam, które są umiejscawiane w pasie drogowym na samochodach, różnego rodzaju nielegalnych budkach kempingowych czy przyczepach. 

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych w pasie drogi nie mogą znajdować się urządzenia czy obiekty, które nie są związane z funkcją drogi. Te przepisy odnoszą się również do reklam zamontowanych na  urządzeniach kołowych, które również są traktowane jako nielegalna reklama w pasie drogowym W związku z tym Zarząd Dróg Miejskich konsekwentnie prowadzi politykę ich usuwania.

Tej wiosny szczególnie zwrócimy uwagę na reklamy na elementach nośnych, bowiem właściciele, którzy wykorzystują pojazdy jako „żywą reklamę” nie tylko przyczyniają się do pogorszenia estetyki miasta, ale również łamią prawo. Orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które zapadło w 2010 r. nakładające karę na właściciela reklamy umieszczonej na parkującym samochodzie pozwoliło Zarządowi Dróg Miejskich skuteczniej walczyć z nielegalnymi reklamami.

Samorządowe Kolegium uznało, że „nałożenie kary pieniężnej jest obowiązkiem organu i następuje zawsze w związku z zajęciem pasa drogi bez pozwolenia i to niezależnie od sposobu w jaki zajęcie następuje”.

W związku z tym, w ramach posiadanych kompetencji  będziemy konsekwentnie kontrolować pas drogowy pod kątem nielegalnej reklamy, szczególną uwagę kontrolerzy Wydziału Kontroli Pasa Drogowego będą zwracać na reklamy zamieszczone na urządzeniach kołowych.

Powered by Projectic.pl