Remont ul. Chodeckiej. Zawarliśmy umowę z wykonawcą - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

11-05-2022

Remont ul. Chodeckiej. Zawarliśmy umowę z wykonawcą

Podpisaliśmy umowę z firmą Porr, która odnowi ul. Chodecką. Na odcinku między ulicami Wyszogrodzką a L. Kondratowicza wymieni nawierzchnię jezdni oraz wyremontuje chodniki i drogę dla rowerów. Wykonawca już przystąpił do przygotowania realizacji inwestycji, w tym m.in. sporządzenia czasowej organizacji ruchu.

W przetargu zgłosiły się trzy firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożył Porr (4 mln 386 tys. zł brutto) i to właśnie z nim kilka dni temu podpisaliśmy umowę. Wybrany wykonawca zaczął już przygotowywać się do rozpoczęcia robót. Kompletuje dokumentację potrzebną do zatwierdzenia przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym czasowej organizacji ruchu. Pozwolenie na wdrażanie zmian powinien otrzymać do końca maja. To procedura ujęta w harmonogramie, dlatego zgodnie z nim pierwsze prace rozpoczną się w czerwcu.

Nowy asfalt będzie wzmocniony

Ul. Chodecka zostanie odnowiona na odcinku między ulicami Wyszogrodzką a L. Kondratowicza. Jego nawierzchnia, już wcześniej wymagająca naprawy, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy dodatkowo uległa znacznej degradacji ze względu na zwiększony ruch spowodowany budową II linii metra pod pobliską ul. L. Kondratowicza. Dlatego zostanie wymieniona, a nowy asfalt będzie wzmocniony siatką z włókna szklanego. Ma to uchronić nową nawierzchnię przed powstaniem kolein.

Zmieni się organizacja ruchu. Po wschodniej stronie między przystankiem autobusowym „Chodecka 02” a ul. S. Bolivara oraz między ul. S. Bolivara a ul. L. Kondratowicza powstanie pas do parkowania równoległego. Tym samym przybędzie kilkadziesiąt wygodnych miejsc postojowych. Teraz między przystankiem a ul. S. Bolivara zatrzymywanie samochodów jest zabronione, a od ul. Bolivara do ul. L. Kondratowicza kierowcy wjeżdżają na przyległy do jezdni chodnik.

Utworzenie pasa postojowego możliwe jest ze względu na jezdnię o blisko 10-metrowej szerokości. Obecnie na znacznym jej fragmencie są 3 pasy ruchu, przy czym tym trzecim jest wyznaczony po zachodniej stronie buspas. Po wprowadzeniu zmian kierowcy będą mieli po jednym pasie w każdym kierunku. Dodatkowo zlikwidowana zostanie zatoka autobusowa, która nie będzie już potrzebna. Prowadzący w stronę ul. L. Kondratowicza pas zostanie bowiem odgięty, aby kierowcy omijali zatrzymujące się autobusy.

Roboty obejmą całą ulicę. Wyremontowane zostaną również chodniki po obu stronach ulicy wraz ze zjazdami bramowymi oraz zjazdem na pobliski komisariat policji. Mieszkańcy zyskają również odnowioną drogę dla rowerów, biegnącą po zachodniej stronie ul. Chodeckiej.

 

4 miesiące na nawierzchnię

Na wywiązanie się z powierzonego zadania wykonawca będzie miał 6 miesięcy od daty podpisania umowy. W ciągu 4 miesięcy będzie musiał wymienić nawierzchnię i krawężniki oraz przywrócić ruch kołowy w docelowym kształcie, a następnie pozostaną mu 2 miesiące na sfinalizowanie prac związanych m.in. z remontem chodników, opasek przy jezdni i ścieżki rowerowej.

Inwestycja dopełni zmiany zachodzące po sąsiedzku na ul. L. Kondratowicza. Kończy się budowa pod nią II linii metra i prace ruszyły na powierzchni. Jedna z głównych arterii Targówka zyska całkowicie nowy przekrój i wygląd, tym samym komunikacyjnie zostanie dostosowana do współczesnych standardów. Prace drogowe (nawierzchnia jezdni, chodniki) zrealizuje miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg (ZRiKD), a budowę sygnalizacji w pięciu lokalizacjach, sadzenie zieleni i montaż oświetlenia przeprowadzą wykonawcy zewnętrzni.

Projekt stałej organizacji ruchu:

Chodecka SOR ZDM 2022

 

Zakres remontu:

Chodecka zakres remontów ZDM 2022

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl