RESOLVE - handel a zrównoważona mobilność w mieście - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

21-09-2016

RESOLVE – handel a zrównoważona mobilność w mieście

Jakie rozwiązania transportowe mogą sprzyjać rozwojowi ulic handlowych? Jak zorganizować dostawy towarów? Jak sprawić, by samochód nie był jedyną opcją dla mieszkańców chcących zrobić zakupy? Na te pytania ma odpowiedzieć projekt RESOLVE, w którym uczestniczy ZDM.

Zarząd Dróg Miejskich przy współpracy Zarządu Transportu Miejskiego rozpoczął realizację projektu RESOLVE w ramach programu Interreg Europe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2021. Jego głównymi celami będą działania w zakresie zrównoważonej mobilności związanej z handlem detalicznym, co wpisuje się w konsultowaną obecnie Warszawską Politykę Mobilności.

Szacuje się, że w miastach europejskich 64% podróży związanych z zakupami odbywa się samochodem, a prawie 100% towarów jest przewożonych samochodami dostawczymi i ciężarowymi. Warszawa, podobnie jak inne miasta i regiony europejskie, staje przed trudnym wyborem pomiędzy koniecznością zmniejszania emisji zanieczyszczeń i hałasu a potrzebą ożywienia sektora handlowego.

Ruch drogowy związany z handlem detalicznym stanowi sporą uciążliwość dla mieszkańców: przyczynia się nie tylko do problemów z parkowaniem i hałasem, ale też zanieczyszczeniem powietrza dwutlenkiem węgla. Stanowi to potencjalne zagrożenie dla realizacji jednego z kluczowych celów Unii Europejskiej, tj. przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Dlatego Warszawa wspólnie z innymi miastami chce opracować nowe podejście do mobilności osób i towarów. O problemach na styku mobilności i handlu chcemy rozmawiać z osobami najbardziej zainteresowanymi – klientami, dostawcami i sklepami.

Czym jest RESOLVE?

Europejski projekt “RESOLVE – Zrównoważona mobilność i przejście na niskoemisyjną gospodarkę w zakresie handlu detalicznego” ma na celu wymianę najlepszych praktyk dotyczących polityki mobilności i działań w kierunku ograniczenia emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń generowanych przez handel detaliczny. Polega na zajęciu się problemem pogarszającej się koniunktury w handlu detalicznym i potrzebą przejścia na politykę zrównoważonej mobilności w obszarach miejskich.

Dzięki ścisłej współpracy z lokalnymi interesariuszami, partnerskie miasta będą udoskonalać lokalne polityki, z możliwym wsparciem finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz podejmować działania, które będą zmieniać sposób organizacji dostaw czy zachęcać do innego sposobu podróżowania po mieście.

W początkowej fazie, partnerskie miasta będą wymieniać się przykładami dobrych praktyk. W każdym mieście lub regionie przeprowadzone zostaną też ewaluacje dotychczasowych działań związanych z tematyką projektu, przy wsparciu ekspertów z dziedziny zrównoważonej mobilności.

W projekt RESOLVE zaangażowanych jest 9 partnerów z 8 różnych krajów UE. Głównym partnerem jest miasto Roermond w Holandii. Oprócz Warszawy, w projekcie biorą udział: region Reggio Emilia (Włochy), Manchester (Wielka Brytania), Maribor (Słowenia), okręg Kronoberg (Szwecja), Almada (Portugalia), region morawsko-śląski (Czechy) a także Uniwersytet Erazma w Rotterdamie. W Warszawie projekt koordynowany jest przez Zarząd Dróg Miejskich przy współpracy Zarządu Transportu Miejskiego.

Pierwsze spotkanie partnerów odbyło się w kwietniu w Roermond, dotyczyło interakcji pomiędzy sektorem handlu detalicznego, a mobilnością i aktualnie opracowywanymi planami zrównoważonej mobilności.  Kolejne spotkanie odbędzie się na początku października w Vaxjo (Szwecja).

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: zdm.waw.pl/resolve oraz na stronie programu: www.interregeurope.eu

  

Powered by Projectic.pl