Rondo na Chodeckiej – otworzyliśmy oferty na projekt - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

17-01-2023

Rondo na Chodeckiej – otworzyliśmy oferty na projekt

Otrzymaliśmy trzy oferty w przetargu na wykonanie projektu przebudowy ul. Chodeckiej, na odcinku Balkonowa – Matki Teresy z Kalkuty, w tym zamianę ronda tymczasowego na stałe. Oferty są korzystne, dlatego mamy nadzieję, że postępowanie uda się rozstrzygnąć.

Ulica Chodecka, wraz z otwarciem nowych stacji II linii metra, ma być dopełnieniem metamorfozy, którą przechodzi ul. Kondratowicza. Remont ul. Chodeckiej na odcinku między ulicami Wyszogrodzką a Kondratowicza, rozpoczęliśmy w pierwszej połowie czerwca. Do dyspozycji mieszkańców jest zupełnie nowa nawierzchnia jezdni, wyremontowane chodniki oraz droga dla rowerów. W ramach prac powstały też dodatkowe miejsca parkingowe.

Kolejny odcinek

Po zakończeniu prac na odcinku ulicy Chodeckiej od Wyszogrodzkiej do Kondratowicza, przechodzimy do jej kolejnego fragmentu – od ul. Balkonowej do Matki Teresy z Kalkuty.

Na skrzyżowaniu ulic Chodeckiej i Matki Teresy z Kalkuty, założeniem jest utrzymanie ronda. Ponieważ obecne powstało jako tymczasowe, do momentu ukończenia budowy drugiej linii metra na Targówek, konieczna jest budowa docelowego. Wprowadzenie ruchu okrężnego sprawdziło się – ruch odbywa się w sposób płynny, nie dochodzi też do niebezpiecznych sytuacji.

W związku z tym wybrana pracowania zaprojektuje rondo tak, że zmieni się geometria wlotu ul. Chodeckiej na odcinku od okrągłego skrzyżowania do ul. Żuromińskiej. Ul. Chodecka zyska m.in. wydzielone skręty w lewo w ulice Żuromińską i Balkonową oraz wydzielony skręt w prawo w ul. Matki Teresy z Kalkuty. Przybędą też równoległe miejsca do parkowania na jezdni ul. Chodeckiej, a po jej zachodniej stronie – szpaler drzew. Dokładne liczby będą znane właśnie po wykonaniu projektu, którego sporządzenie poprzedzi przeprowadzenie przez wybraną pracownię pomiarów ruchu na skrzyżowaniu.

Przetarg od nowa

Poprzedni przetarg został unieważniony ze względów formalnych. Jednak oferty, które otrzymaliśmy w ponownym postępowaniu wydają się korzystne, dlatego liczymy, że uda się je szybko rozstrzygnąć. W sumie zgłosiły się trzy firmy: Palmett sp. z o.o. sp. k. (737,5 tys. zł) , AZET Sp. z o.o. (nieco ponad 343 tys. zł) oraz Kom-projekt s.c. (prawie 348 tys. zł).

Teraz oferty będą przez nas analizowane. Jeżeli przetarg uda się rozstrzygnąć, na wykonawca będzie miał 16 miesięcy na przygotowanie projektu.

 

Powered by Projectic.pl