Rowerem, samochodem, czy komunikacją publiczną? Jak warszawiacy podróżują po mieście? - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

05-02-2024

Rowerem, samochodem, czy komunikacją publiczną? Jak warszawiacy podróżują po mieście?

Sposobów na podróżowanie po mieście jest wiele. Co najczęściej wybierają mieszkańcy Warszawy? Według ostatnie Barometru Warszawskiego najlepszym środkiem transportu okazuje się dla nich transport publiczny. Wciąż jednak wielu wybiera samochód. A ilu rower? I jak to się ma do twardych danych o ruchu na warszawskich ulicach?

Piesi przechodzą przez jednię. W tle autobus.

Barometr Warszawski to profesjonalne i regularne badanie opinii publicznej. Po raz pierwszy Warszawa przeprowadziła je w 2004 roku. Przez lata ankieta przeprowadzana była na reprezentatywnej grupie 1100 mieszkańców (na takiej próbie przeprowadzane są często badania ogólnopolskie). W 2023 roku próba została zwiększona do 1644 mieszkańców. Dzięki temu Barometr jeszcze lepiej odzwierciedla odczucia i opinie warszawiaków również w skali dzielnic.

Jesienna edycja Barometru Warszawskiego była skoncentrowana na transporcie i mobilności. Badanie odbyło się we wrześniu, zaś wyniki poznaliśmy w listopadzie 2023. Respondentów pytano m.in. o to, w jaki sposób najczęściej docierają do pracy, szkoły lub na uczelnię.

Komunikacja miejska pierwszym wyborem

W codziennych podróżach 52% ankietowanych wybiera komunikację miejską: autobus, metro, tramwaj czy kolej. Respondenci wysoko oceniają jakość podróżowania nią – średnia ocen wynosi 7,39 (w skali 1-10). Ma jednocześnie najwyższy odsetek ocen większych lub równych 8. Dobrze oceniane są także podróże pociągami (o które pytano oddzielnie) – średnia ocen 7,15. Najbardziej doceniają jakość taboru, liczbę i zagęszczenie przystanków oraz informacje i oznaczenia.

Drugim najczęściej wybieranym sposobem podróżowania do pracy, szkoły, na uczelnię jest samochód. Wskazuje na niego 31% badanych. Jak z kolei wygląda częstotliwość korzystania z samochodu? W ciągu ostatnich trzech miesięcy przed badaniem codziennie lub prawie codziennie z samochodu korzystało 22% ankietowanych (taki sam wynik jak w badaniu w listopadzie 2021 – 22%). Przynajmniej raz w tygodniu auta używa 16% (w listopadzie 2021 – 13%). Wzrósł odsetek podróżujących samochodem jako pasażer. W ciągu trzech miesięcy poprzedzających ankietę codziennie podróżowało tak 8% ankietowanych. Przynajmniej raz w tygodniu – 20%. W listopadzie 2021 roku było to odpowiednio 5 i 11%. We wrześniu 2020 (pierwszy rok pandemii) – 5 i 15%.

Po Warszawie spacerem i rowerem

13% osób zadeklarowało, że najczęściej porusza się pieszo. W tej grupie nie ma oczywiście osób, które pieszo docierają na przystanek komunikacji miejskiej i kontynuują podróż autobusem czy tramwajem. Widać jednak, że spora grupa osób nie potrzebuje długich podróży i swoje codzienne potrzeby zaspokaja w zasięgu spaceru.

Rower jako główny środek transportu zadeklarowało 8% badanych. W ciągu trzech miesięcy przed badaniem z roweru  prywatnego codziennie lub prawie codziennie korzystało 4% ankietowanych (w listopadzie 2021 roku było to 2%). Przynajmniej raz w tygodniu – 9% (również wzrost z 7% w 2021 r.).

Prawie co czwarty badany (23%) zadeklarował, że nie podróżuje na co dzień do pracy, szkoły, na uczelnię. To wyraźny skutek pandemii i zyskującej na popularności pracy zdalnej.

Co na to twarde dane?

Należy pamiętać, że wszystkie powyższe dane to opinie i deklaracje. Barometr to ciekawe źródło wiedzy o preferencjach mieszkańców. Warto jednak zestawić je z twardymi danymi z prowadzonych przez nas pomiarów. Według systemu Automatycznych Pomiarów Ruchu ruch samochodowy w Warszawie w 2022 roku w porównaniu do 2019 roku spadł o 7%. Dane te dotyczą całodobowego ruchu. Interesujący jest również spadek ruchu samochodowego w podróżach z i do centrum. W 2022 roku w porównaniu do 2019 roku spadły o 12,7%. Zmniejszyła się też liczba samochodów jeżdżących w relacji północ-południe – o 9,6%. Po części może to być efektem wzrostu popularności pracy zdalnej, co ogranicza potrzebę podróżowania.

Jak sprawa się ma z rowerami? Ich wykorzystanie wzrosło nie tylko według Barometru. W 2023 roku względem 2022 roku ruch rowerowy zwiększył o ponad 11%. Wzrosły także podróże rowerem do i z centrum stolicy – o 18% – i po raz pierwszy przekroczyły barierę 100 tys. przejazdów na dobę. Coraz więcej jest także przejazdów przez Wisłę – o 15% (prawie 31,5 tys. przejazdów dobowo).

Powered by Projectic.pl