Rozjaśnimy 13 przejść na Białołęce - oświetleniowy przetarg z budżetu obywatelskiego - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

24-01-2023

Rozjaśnimy 13 przejść na Białołęce – oświetleniowy przetarg z budżetu obywatelskiego

Ogłosiliśmy pierwszy w tym roku przetarg na realizację zadań zgłoszonych w budżecie obywatelskim. Wiąże się z doświetleniem 13 przejść dla pieszych na Białołęce. Jaśniejsze po zmroku staną się zebry m.in. na ulicach J. Mehoffera, Piwoniowej i Ołówkowej. To uzupełnienie wykonywanych przez nas doświetleń na dużą skalę.

Do tej pory ZDM zrealizował w ramach budżetu obywatelskiego 271 projektów. W zeszłym roku wykonaliśmy 22 zadania wskazane przez mieszkańców, a w bieżącym jednym z kolejnych będzie to, które wiąże się z oświetleniem i poprawą bezpieczeństwa. Właśnie ogłosiliśmy w tym celu przetarg.

Chodzi o doświetlenie 13 przejść na Białołęce. Po zmroku rozjaśnione zostaną zebry:

 • przez ul. Piwoniową przy ul. Chlubnej,
 • przez ul. Piwoniową przy ul. Polnych Kwiatów,
 • przez ul. J. Mehoffera przy ul. Parcelacyjnej,
 • przez ul. Parcelacyjną przy ul. J. Mehoffera,
 • przez ul. Fletniową przy ul. J. Mehoffera,
 • przez ul. Polnych Kwiatów przy ul. Starego Dębu,
 • przez ul. Czystej Wody przy ul. Deseniowej,
 • przez ul. Ołówkową przy ul. Bohaterów,
 • przez ul. Majorki przy ul. Bohaterów,
 • przez ul. J. Mehoffera przy ul. Książkowej (po stronie północnej; po stronie południowej zostało doświetlone w 2018 r.),
 • przez ul. J. Mehoffera przy ul. Ceglanej,
 • przez ul. J. Mehoffera przy ul. J. Żiżki,
 • przez ul. Animuszu przy ul. Prząśniczek.

 


 

Montaż dodatkowych słupów i opraw

Przejścia zostaną doświetlone poprzez instalację tzw. oświetlenia dodatkowego. Metoda ta polega na montażu dodatkowych słupów i opraw oświetleniowych, które są zaprojektowane tak, by oświetlały przechodzącego przez przejście pieszego. Słupy te są niższe od typowych, 6-metrowych ulicznych latarń stojących przy jezdni, a znajdujące się na nich oprawy kierują światło pod odpowiednim kątem bezpośrednio na zebrę. Dzięki temu pieszy w trakcie przechodzenia przez ulicę jest doświetlany z boku i staje się lepiej widoczny dla kierowców. Oprawy tych latarni są wyposażone w ledowe żarówki, które pozwalają uzyskać jaśniejsze światło przy mniejszym zużyciu prądu.

Przejścia doświetlamy także poprzez wymianę słupów jeden do jednego. Usuwamy wtedy znajdujące się tuż przy przejściach stare latarnie i wstawiamy w ich miejsce nowe, które wyposażane są w podwójne wysięgniki. Sposób ten jest znacznie szybszy w realizacji, bo pozwala uniknąć trwającego nawet kilka miesięcy projektowania – w niektórych przypadkach (jeśli słup jest w dobrym stanie) wystarczy tylko zdemontować pojedynczy wysięgnik i zamontować w jego miejsce podwójny. Ma to znaczenie w lokalizacjach szczególnie niebezpiecznych, wymagających priorytetowych działań. Dlatego dwa spośród wspomnianych wyżej przejść – przez ul. J. Mehoffera przy Ceglanej i J. Żiżki – już są doświetlone, ale właśnie poprzez dodanie drugiej lampy. Teraz zyskają oświetlenie dodatkowe.

Czekamy na korzystne oferty

Na oferty czekamy do 30 stycznia. Liczymy na zainteresowanie ze strony potencjalnych wykonawców i przede wszystkim na korzystne oferty. Na doświetlenie przejść na Białołęce wybrany wykonawca będzie miał 10 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.

DOŚWIETLONYCH PONAD 1700 PRZEJŚĆ

Rozjaśnienie 13 przejść na Białołęce uzupełni wykonywanie przez nas doświetleń na dużą skalę od siedmiu lat. W 2016 r. realizacja projektu ruszyła jesienią, dlatego wtedy jaśniejszych stało się tylko 79 zebr. Od następnego roku działaliśmy już pełną parą. W 2017 r. doświetliliśmy 353 przejścia, w 2018 – 405, a w 2019 – 342. W 2020 r. poprawiliśmy jasność w 272 lokalizacjach, a w 2021 r. tylko w 9 (z budżetu obywatelskiego) – powodem był nierozstrzygnięty przetarg ze względu na spowodowane pandemią wysokie na rynku ceny. W 2022 r. wróciliśmy do doświetleń i działaliśmy w 299 miejscach.

W sumie rozjaśniliśmy 1759 zebr. Do nich należy doliczyć jeszcze te, które zostały poprawione podczas kompleksowych przebudów ulic oraz realizacji mniejszych inwestycji przeprowadzanych przez urzędy dzielnic na lokalnych, osiedlowych uliczkach.

Mimo że liczba przejść do doświetleń z roku na rok maleje, wciąż w mieście są zebry, które powinny zyskać dodatkowe lampy. Dlatego do doświetlonych dołączy w tym roku 345 kolejnych. Obecnie trwa wykonywanie ich dokumentacji projektowej. Przewidujemy, że projektowanie zakończy się wiosną, a latem rozpoczną się prace na pierwszych przejściach.


 

 

Powered by Projectic.pl