Rozstrzygnęliśmy przetarg na przebudowę skrzyżowania al. „Solidarności” i Szwedzkiej - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

26-09-2019

Rozstrzygnęliśmy przetarg na przebudowę skrzyżowania al. „Solidarności” i Szwedzkiej

Przebudowa skrzyżowania al. „Solidarności” i Szwedzkiej to jedna z ważniejszych inwestycji na Pradze-Północ. Wiele wskazuje na to, że uda się ją przeprowadzić jeszcze w tym roku – właśnie rozstrzygnęliśmy przetarg na przeprowadzenie prac.

Skrzyżowanie, które zostało objęte przetargiem, jest skomplikowanym węzłem komunikacyjnym i jego przebudowa jest konieczna. Dziś przekroczenie go pieszo, jest bardzo utrudnione, zaś przejazd rowerem – praktycznie niemożliwy.

Przez ostatnie tygodnie analizowaliśmy cztery oferty, które przedsiębiorcy złożyli w postępowaniu przetargowym na przebudowę skrzyżowania. Najkorzystniejszą złożyła firma AWE z Warszawy. Przebudowa skrzyżowania al. „Solidarności” i Szwedzkiej będzie kosztować 2 714 845,63 zł brutto i powinna zakończyć się jeszcze w tym roku.

Co się zmieni?

Projekt przebudowy zakłada uproszczenie skrzyżowania. Dzięki temu możliwe będzie wydłużenie poszczególnych faz sygnalizacji i w efekcie ułatwienie przejścia i przejazdu.

Zlikwidowana zostanie wydzielona jezdnia do skrętu w prawo w ul. Szwedzką. Dzięki temu uda się wyznaczyć nowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy oraz posadzić 11 drzew. Ponadto, wydłużony zostanie lewoskręt w ul. Szwedzką, zaś sam wylot zostanie poszerzony.

Ulica Wileńska z kolei zostanie zaślepiona aby uniemożliwić wlewanie się ruchu tranzytowego w wąskie praskie uliczki. Zachowany zostanie dojazd samochodem do wszystkich posesji. Na początku etapu projektowania przebudowy zostały przygotowane dwa warianty. Pierwszy zakładał zachowanie wlotu ul. Wileńskiej, drugi jego likwidację i uproszczenie skrzyżowania. Oba zostały poddane symulacji ruchu. Wariant z pozostawieniem ul. Wileńskiej skutkował wydłużeniem czasu czerwonego światła dla pozostałych wlotów, a w konsekwencji znacznym przekroczeniem przepustowości na trzech z pięciu wlotów skrzyżowania. Spowodowałoby to paraliż komunikacyjny nie tylko na skrzyżowaniu, ale także w całym obszarze. Oba warianty zostały przedstawione zarządcy ruchu oraz władzom dzielnicy – jednogłośnie wybrany został wariant z zaślepieniem ul. Wileńskiej, jako że pozwala on upłynnić ruch kołowy, jednocześnie poprawiając warunki pieszych i rowerzystów.

Ważną zmianą będzie wspomniane wyznaczenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów wzdłuż al. Solidarności. W ten sposób ciągłość zyska ważna droga dla rowerów prowadząca aż do granicy z Ząbkami. Piesi zaś nie będą zmuszeni nadkładać drogi i dwa razy czekać na zielone światło. Dodatkowo zmodernizowane zostanie istniejące przejście dla pieszych w poprzek al. Solidarności prowadzące w kierunku torów kolejowych. Równolegle do niego powstanie przejazd rowerowy, który ułatwi podróże pomiędzy dwoma przedzielonymi linią kolejową fragmentami Pragi.

W celu poprawy wygody pasażerów komunikacji miejskiej oraz ograniczenia potencjalnych konfliktów pieszo-rowerowych przebudowany zostanie istniejący przystanek autobusowy “Szwedzka 01”. Zmiany obejmą też skrzyżowanie ulic Szwedzkiej i Równej. Przez te jednopasmowe ulice zostaną wyznaczone dwa przejścia dla pieszych wyposażone pośrodku w azyle.

Mieszkańcy wiedzą

Projekt przebudowy skrzyżowania od początku budził zainteresowanie mieszkańców. Dlatego już na wstępnym etapie zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne, na którym prezentowaliśmy założenia projektu, tłumaczyliśmy konsekwencje jego realizacji oraz zbieraliśmy uwagi, które zostały potem rozpatrzone podczas projektowania.

Cała przebudowa, a zwłaszcza wyprowadzenie tranzytu z ulic lokalnych, wpisuje się w sukcesywnie realizowany przez Warszawę Zintegrowany Program Rewitalizacji.

Powered by Projectic.pl