Szukamy bruku na ulicy Kruczej - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

21-09-2023

Szukamy bruku na ulicy Kruczej

Projektujemy całkowitą metamorfozę ulicy Kruczej. W trakcie prac projektowych wykonaliśmy odkrywki, aby sprawdzić stan bruku znajdującego się pod asfaltem. Dzięki temu możemy zaplanować wykorzystanie tej nawierzchni w projekcie.

Fragmenty bruku na ulicy Kruczej.

Inwestycja dobrze zaplanowana

Kompleksowa przebudowa ulicy Kruczej to jeden z elementów programu Nowe Centrum Warszawy. Zamiast szerokiej jezdni, pojawi się więcej zieleni i drzew oraz szeroka piesza aleja po środku, na wzór zachodnioeuropejskich ulic takich jak La Rambla w Barcelonie lub Unter den Linden w Berlinie.

Gruntowną przebudowę poprzedzają gruntowne przygotowania. Zaczęliśmy od szczegółowej analizy komunikacyjnej obejmującej pomiary natężenia ruchu oraz symulację dla całego obszaru. Dzięki temu wybraliśmy najlepszy wariant przebudowy i upewniliśmy się, że proponowane zmiany nie pogarszają warunków ruchu w centrum. Na tej podstawie dopracowane zostały założenia dla projektantów, których zadaniem jest już przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlanej stanowiącej ostatni krok na drodze do przebudowy.

Projekt przebudowy jest właśnie przygotowywany. Odpowiada za niego firma Mertium Projekt, która równolegle zajmuje się również planowaniem nowego kształtu Alej Jerozolimskich, czyli kolejnego etapu Nowego Centrum. To skomplikowane i wielowątkowe projekty wymagające zasięgnięcia opinii wielu różnych podmiotów odpowiadających za poszczególne gałęzie rozwoju Warszawy.

Brukowanie, burzenie, poszerzanie, asfaltowanie…

Mimo że Krucza nie jest ujęta rejestrze ani ewidencji zabytków, ZDM oraz biuro projektowe ściśle współpracują też z konserwatorem zabytków. Z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków uzyskaliśmy szereg wskazówek oraz wytycznych.

Przed II wojną światową ulica Krucza była brukowana. W czasie walk jej zabudowa została w dużym stopniu zniszczona. W drugiej połowie lat 40-tych XX wieku zburzono wypalone kamienice. Za czasów Bolesława Bieruta ulicę znacznie poszerzono od strony wschodniej. Przedwojenny bruk zdemontowano i wykorzystano ponownie. Na archiwalnych zdjęciach z 1949 roku uchwycone zostały prace brukarskie, w tym układanie nawierzchni z kostki we wzór wachlarzowy.

W latach 70-tych brukowana jezdnia została pokryta asfaltem. Za czasów PRL praktycznie nie uznawano opracowywania dla takich robót dokumentacji powykonawczej lub jest ona niekompletna i przez to mało wiarygodna. Regularnie utrudnia to prowadzenie jakichkolwiek większych prac w centralnych obszarach Warszawy, gdzie setki lat trudnej historii mieszają się ze sobą tuż pod powierzchnią jezdni. To zarówno resztki starych kamienic oraz historyczne nawierzchnie, jak i różnego rodzaju podziemne instalacje nieujęte na współczesnych planach.

Fragment bruku na ulicy Kruczej.

Bruk to nie wróg

Na ulicy Kruczej, podobnie jak w wielu innych miejscach, można spodziewać się odkryć archeologicznych, w tym starego bruku o wartości zabytkowej. Tego typu inwestycje już na etapie prac budowlanych domyślnie zawsze posiadają więc nadzór archeologów. Tak jest m.in. z przebudową placu Trzech Krzyży, ulicy Marszałkowskiej czy też budową Placu Centralnego.

Sam fakt, że odkrycia są spodziewane nie rozwiązuje jednak wszystkich potencjalnych problemów. Kluczowe jest: co konkretnie zachowało się do naszych czasów, gdzie się znajduje, w jakim jest stanie oraz jakie rekomendacje na temat ewentualnych znalezisk wystawią służby konserwatorskie.

Robimy jednak wszystko, aby dobrze przygotować się do prac drogowych w trudnym terenie. Na wniosek Stołecznego Konserwatora Zabytków przeprowadziliśmy w ostatnich dniach roboty odkrywkowe na jezdni ulicy Kruczej. W kilku wybranych punktach znajdujących się wzdłuż całej ulicy Kruczej asfalt został zdjęty w celu sprawdzenia co znajduje pod powierzchnią. W niektórych miejscach faktycznie tuż pod jezdnią znajduje się bruk będący w stosunkowo dobrym stanie.

Prace odbywały się “pod ruchem”, jedynie z wyłączeniem pojedynczych pasów na krótkich odcinkach. Z naszych obserwacji wynika, że nie powodowało to żadnych zauważalnych utrudnień w ruchu drogowym. To również cenna obserwacja, która potwierdza wnioski z profesjonalnych badań. Wszystko wskazuje na to, że planowany docelowo jednopasmowy przekrój ulicy Kruczej będzie dla niej w zupełności wystarczający.

Po udokumentowaniu znalezisk bruk jest ponownie przykrywany asfaltem. Jego dalsze losy będą przedmiotem rozmów ze służbami konserwatorskimi. Zgodnie z obowiązującą umową docelowy projekt przebudowy ulicy Kruczej powinien być gotowy na wiosnę przyszłego roku. Niewykluczone jest wkomponowanie w niego do pewnego stopnia oryginalnej brukowanej nawierzchni.

Czy wiesz, że…

O poprzedniej dużej przebudowie ulicy Kruczej można poczytać w tygodniku „Stolica” z… 1950 roku.

Całe wydanie jest dostępne w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej – http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/plain-content?id=527

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

Powered by Projectic.pl