Tegoroczny sezon na miejską zieleń rozpoczęliśmy na placu Bankowym - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

27-03-2024

Tegoroczny sezon na miejską zieleń rozpoczęliśmy na placu Bankowym

Posadziliśmy nowe drzewa i krzewy w narożniku placu przy ul. Elektoralnej. To nasz pierwszy tegoroczny “zielony” projekt. Stanowi uzupełnienie zeszłorocznych robót, podczas których na placu Bankowym pojawiło się 20 nowych drzew.

Skuty beton na pl. Bankowym.

W zeszłym w ramach realizacji kolejnego etapu Nowego Centrum Warszawy przebudowaliśmy zachodnią nitkę ulicy Marszałkowskiej między skrzyżowaniem z ulicą Królewską i placem Bankowym. Na samej Marszałkowskiej przybyło ponad 50 nowych drzew, a zmiany do pewnego stopnia objęły również plac. 

Pojawił się na nim szpaler 10 dębów błotnych w rejonie przy ulicy Senatorskiej oraz tyle samo platanów w narożniku przy al. “Solidarności”. Oba wspomniane rzędy drzew to efekt modyfikacji oraz rozszerzenia pierwotnego zakresu inwestycji. Było to możliwe jedynie dzięki zgodnej i sprawnej współpracy z konserwatorem zabytków.

Rząd drzew przed “rządowym” pałacem

W tamtym etapie rząd dorodnych platanów sięgnął do wysokości głównego wejścia do zabytkowego Pałacu Rządowej Komisji Przychodów i Skarbu, czyli zabytkowego klasycystycznego budynku, który obecnie pełni m.in. rolę miejskiego ratusza oraz siedziby Wojewody Mazowieckiego.

Rowerzysta na placu Bankowym.

Posadzone pod koniec 2023 roku nowy szpaler platanów po zachodniej stronie placu Bankowego.

Zielona niespodzianka

Na początek wiosny mamy drobną zieloną niespodziankę. Przez zimę opracowaliśmy samodzielnie wewnątrz ZDM projekt obejmujący przedłużenie szpaleru do samego końca Pałacu, czyli do wysokości skrzyżowania z ulicą Elektoralną. Prace właśnie się zakończyły i drzewa cieszą już oko mieszkańców. 

To nasza pierwsza tegoroczna realizacja związana z zielenią. 

Wzdłuż schodów przy zabytkowym budynku pojawiło się 9 kolejnych dębów. Drzewa wyrastają z zielonych rabat obsadzonych irgą błyszczącą. Dzięki temu na stosunkowo małym obszarze pojawiło się ponad 200 m2 nowej powierzchni biologicznie czynnej. Wykonawca, Przedsiębiorstwo Budowlane KROL, skuł zbędną betonową powierzchnię i przygotował grunt pod posadzenie drzew. Prace objęły również założenie żywopłotu między posadzonymi w zeszłym roku dębami bliżej Senatorskiej.

Roboty drogowe, skuwanie asfaltu pod posadzenie drzew wzdłuż zabytkowego budynku.

Pierwsze prace przygotowawcze do przedłużenia szpaleru drzew na placu.

Zielone śródmiejskie place

Jesienią i zimą zeszłego roku odbyły się konsultacje społeczne na temat kompleksowej przebudowy, w tym zazielenienia, trzech śródmiejskich placów. Oprócz placu Bankowego dotyczyły one również pobliskich placów: Teatralnego i Żelaznej Bramy

W oczekiwaniu na docelową przebudowę całego placu Bankowego wprowadzamy sukcesywnie szereg drobniejszych zmian zaprojektowanych w tym samym duchu. Równolegle w Śródmieściu trwa też budowa tzw. Placu Centralnego, czyli przebudowa centralnej części placu Defilad. Pojawi się tam ponad 100 drzew.

Realizowany obecnie projekt zieleni

plac Bankowy - projekt zieleni 2024 (Elektoralna)

Czy wiesz, że…

Więcej informacji o planowanych zmianach na placu Bankowym i placu Żelaznej Bramy można znaleźć na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego – architektura.um.warszawa.pl.

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl