Traktem Królewskim jak po stole – wyremontujemy nawierzchnię Krakowskiego Przedmieścia - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

15-04-2024

Traktem Królewskim jak po stole – wyremontujemy nawierzchnię Krakowskiego Przedmieścia

Przygotowujemy się do remontu nawierzchni Krakowskiego Przedmieścia na odcinku między Królewską i Miodową. Dzięki doświadczeniom zdobytym w trakcie remontu Miodowej oraz odcinka od Świętokrzyskiej do Królewskiej efektem planowanych prac będzie nawierzchnia trwała i odporna na ruch kołowy. Znamy już jej wykonawcę.

Krakowskie Przedmieście. Widok z stronę Nowego Światu.

Krakowskie Przedmieście czeka remont nawierzchni. W lutym ogłosiliśmy przetarg na jego wykonanie. Prace obejmą odcinek od ul. Królewskiej do ul. Miodowej. Prace są potrzebne, choćby ze względu na intensywny ruch autobusów na tym odcinku Traktu Królewskiego.

Po remoncie znikną nierówności i wykruszenia nawierzchni. Przede wszystkim jednak ciężkie pojazdy, przede wszystkim autobusy, nie będą już takie straszne dla najbardziej reprezentatywnej ulicy Warszawy. Skąd ta pewność? Wykorzystamy doświadczenie nabyte przy remoncie ul. Miodowej.

Obie brukowane, a tylko jedna się psuje

Ulicę Miodową – która jest jednocześnie przedłużeniem Krakowskiego Przedmieścia – wyremontowaliśmy w latach 2017-2018. W celu podkreślenia historycznego charakteru ulicy pojawiła się tam brukowana nawierzchnia. Mimo tego w porównaniu do Krakowskiego Przedmieścia znacznie lepiej znosi obciążenia związane z ruchem kołowym. W dodatku intensywniejszym, bo po ul. Miodowej mogą jeździć pojazdy prywatne.

Z czego wynika taka różnica w wytrzymałości między Miodową a Krakowskim Przedmieściem? Głównie z zastosowanej technologii. Krakowskie Przedmieście przeszło w 2008 roku generalny remont (to dzięki niemu zawdzięczamy dzisiejszy charakter ulicy). Już w 2015 roku musieliśmy wymienić podbudowę i przełożyć bruk na odcinku do Senatorskiej do Królewskiej. Prace te były doraźne i potrwały kilka dni.

Rok później w ramach przygotowywania dokumentacji projektowej dla ul. Miodowej zleciliśmy także badania stanu nawierzchni i podbudowy na Krakowskim Przedmieściu. W 2017 roku rozpoczęliśmy remont przystanków i przejścia dla pieszych przy Uniwersytecie Warszawskim. Niedługo później wystartowały prace na ul. Miodowej. W obu przypadkach bruk został ułożony na betonowej podbudowie i połączony spoiwem na bazie żywicy epoksydowej.

ulica Miodowa – równa nawierzchnia mimo dużego ruchu

Jedna część już zrobiona, teraz druga

Zastosowane na ul. Miodowej i przystankach rozwiązanie sprawowało się bez zarzutów. Wobec tego w 2019 roku powróciliśmy na Krakowskie Przedmieście i kawałek Nowego Światu, gdzie nabyte doświadczenie pomogło w remoncie pozostałej nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do ul. Królewskiej. Całość została jeszcze zabezpieczona cementową zaprawą betonową.

Teraz chcemy zastosować tę technologię ponownie na pierwszym odcinku Traktu Królewskiego, który paradoksalnie będzie ostatnim, który przejdzie takie zmiany. Tym samym całkowicie uwolnimy Krakowskie Przedmieście od nierównej nawierzchni i zabezpieczymy je przed wszelkimi dołami i falowaniami.

Oferty w przetargu

Oferty w przetargu zbieraliśmy do 1 marca. Wykonaniem prac zainteresowane były cztery firmy. Po przeanalizowaniu złożonych przez nie ofert wybraliśmy tę firmy Balzola. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy wartej niecałe 8,6 mln zł – blisko 3 mln złotych niższa od przewidzianego budżetu. Od tego momentu wykonawca będzie miał 8 miesięcy na wykonanie prac. Główne roboty będą jednak prowadzone w okresie wakacyjnym. Dzięki temu remont będzie mniej uciążliwy.

Krakowskie Przedmieście – nawierzchnia wymagająca remontu

Aktualizacja

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany w lutym 2024 r. i następnie zaktualizowany o nowe istotne informacje na początku marca (po otwarciu ofert w przetargu) oraz w połowie kwietnia (po wyborze wykonawcy).

Powered by Projectic.pl