Trasa Łazienkowska - dziesiąty obiekt - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

27-07-2012

Trasa Łazienkowska – dziesiąty obiekt

Odnawiania obiektów Trasy Łazienkowskiej ciąg dalszy

Od 2008 roku odnowiliśmy aż dziesięć obiektów Trasy Łazienkowskiej – węzeł Ostrobramska, mosty nad Kanałem Gocławskim, schody na przystanki autobusowe nad ulicą Wał Miedzeszyński, schody kręcone na Cypel Czerniakowski, schody prowadzące na przystanek nad ulicą Czerniakowską, cztery tunele – pod Placem Na Rozdrożu, pod Marszałkowską, pod Rondem Jazdy Polskiej i pod al. Niepodległości, kładka nad Wawelską.

W tym roku odnowimy kolejne cztery, dwa z nich już zaczęliśmy. Są to dwie kładki stanowiące ciąg pieszo-rowerowy łączący ulicę Marszałkowską z Placem Na Rozdrożu. Pierwsza kładka, u wylotu ulicy Faustyna Czerwijowskiego, to obiekt przerzucony nad jezdnią alei Armii Ludowej, druga zaś biegnie nad łącznicą dwóch alej Armii Ludowej i Jana Christiana Szucha.

W obu przypadkach zostaną wymienione pomosty poprzez wykruszenie nawierzchni oraz jej wylanie odnowa z zachowaniem dotychczasowego zbrojenia. Skorodowane jego elementy zostaną zastąpione nowymi fragmentami. Wymienimy część balustrad na nowe. Większość jednak odświeżymy zdzierając powłoki koloru, zabezpieczając przed czynnikami atmosferycznymi oraz zamontujemy ponownie.

Wykonawca, Intop Warszawa, rozpoczął roboty od drugiej kładki, czyli tej bliżej Placu Na Rozdrożu. Prace rozpoczęły się od skręcenia szalunków i zdjęcia asfaltowej nawierzchni pomostu. Szalunki są konieczne z uwagi prowadzenie robót pod ruchem. Musimy zabezpieczyć plac budowy, aby żaden odłamek nie spadł na jadące dołem samochody. Mimo że remont nad łącznicą nie ma wpływu na ruch pojazdów zjeżdżających na Trasę Łazienkowską, należy zwrócić uwagę na krzątających się robotników, aby nie przestraszyć się ich wiszących nad jezdnią na szelkach.

Po zamontowaniu szalunków nad łącznicą, robotnicy INTOPu przejdą do podwieszania ich nad dwiema jezdniami alei Armii Ludowej. Powinno się to odbyć bez utrudnień dla ruchu, jeżeli już – odbędzie się to albo w weekend albo którejś nocy, tak, aby nie utrudniać poruszania się dołem. Dodatkowym zabezpieczeniem robót będzie podpora na pasie dzielącym.

Powyższe oznacza wyłączeniu ruchu pieszego i rowerowego na obu obiektach. Szlak między Marszałkowską a al. Szucha należy pokonać południową stroną alei Armii Ludowej, a następnie łukiem chodnika wzdłuż łącznicy, następnie przejść przez jej jezdnię w kierunku przystanku autobusowego.

Roboty zahaczą o drugą połowę września.

Powered by Projectic.pl