Ul. Potocka w całości zmieni swoje oblicze - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

06-08-2020

Ul. Potocka w całości zmieni swoje oblicze

Nową nawierzchnię, chodniki i zjazdy zyska ul. Potocka na odcinku między ulicami Gwiaździstą a Mickiewicza. Zmiany poprawią bezpieczeństwo nie tylko kierowców, ale i pieszych. Prace remontowe już trwają, a ich finał zaplanowano na koniec wakacji.

Ulica Potocka jest jedną z głównych na Żoliborzu. Przebiega między ulicami Gwiaździstą a Słowackiego, a największe skrzyżowanie tworzy z ul. Mickiewicza. Znajduje się przy niej wiele bloków mieszkalnych, to od niej wjeżdża się pod stadion Marymontu i na znajdujące się obok niego korty tenisowe. Z tego względu pełni ona kilka funkcji (ruch międzyosiedlowy i ruch lokalny).

Brakujący chodnik będzie uzupełniony

Remont przeprowadzany jest na odcinku od ul. Gwiaździstej do ul. Mickiewicza. Ten liczący 550 metrów fragment zyska nową, równą nawierzchnię. Aby wydłużyć trwałość wykonanych prac, kolejne warstwy asfaltu zostaną wzmocnione specjalną siatką z włókna szklanego. Prace z tym związane odbędą się w jeden z weekendów do końca sierpnia. Nastąpią po zakończeniu układania krawężników.

Co ciekawe, między ul. Gwiaździstą a ul. Drohicką będą one (podobnie jak zjazdy) betonowe, a od ul. Drohickiej do ul. Mickiewicza – granitowe. To dlatego, że ul. Potocka na tym fragmencie leży w obszarze rejestru zabytków.

Nowy asfalt to tylko część prac. Remont obejmie również wszystkie zjazdy z ulicy, zatokę przystankową przy rondzie Turowicza (po zakończeniu robót będzie betonowa), a także chodniki. Chodnik zostanie położony też tam, gdzie do tej pory go brakowało, czyli po stronie północnej ul. Potockiej – od skrzyżowania z ul. Drohicką w stronę ul. Gwiaździstej. Dzięki temu piesi będą mieli możliwość poruszania się po obu stronach ulicy, będą też bezpieczniejsi.

Obecne prace nie są zbyt uciążliwe dla kierowców. Droga jest otwarta dla ruchu, który w ciągu dnia odbywa się wahadłowo. Tylko miejscami mogą pojawić się wygrodzenia i utrudnienia. Ulica zostanie zamknięta dopiero na czas asfaltowania, ale najpewniej uda się w przeprowadzić te prace w jeden z weekendów.

Nowa ul. Potocka powinna być gotowa do 31 sierpnia.

To już zrobiliśmy

Dzięki trwającemu remontowi ul. Potocka w całości zmieni swoje oblicze. W 2017 r. odnowiliśmy ją na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego. Zyskała nową nawierzchnię i chodniki (także dobudowano je tam, gdzie ich brakowało), powstały azyle na przejściach dla pieszych. Uporządkowaliśmy też parkowanie, tworząc m.in. zatokę postojową na 8 samochodów.

Powered by Projectic.pl