Ul. Sokratesa w całości z nowym asfaltem i otwartą jezdnią - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

04-05-2022

Ul. Sokratesa w całości z nowym asfaltem i otwartą jezdnią

W środę nad ranem zakończyło się układanie nawierzchni jezdni na przebudowywanej ul. Sokratesa. Nowy asfalt został położony po północno-zachodniej stronie. Kierowcy mogą już jeździć w obu kierunkach. Wykonawca został jednak na placu budowy, bo jeszcze przez kilka tygodni będzie prowadził prace na chodnikach.

Przebudowa bielańskiej ul. Sokratesa trwa od zeszłorocznych wakacji. Prowadzi ją miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg (ZRiKD). Do końca listopada wykonywane były roboty związane z asfaltowaniem południowo-wschodniej części jezdni. W grudniu prace przeniosły się na stronę północno-zachodnią. Na początku polegały na układaniu krawężników, m.in. w miejscach pasów dzielących jezdnię przed wlotami osiedlowych ulic. Następnie wiązały się z dokończeniem częściowo wybudowanych dwóch rond, które powstały na skrzyżowaniach z ulicami Kaliszówka i S. Petöfiego.

Można jeździć w obu kierunkach

Od momentu, kiedy pogoda pozwoliła wznowić prace po zimowej przerwie, trwała wymiana podbudowy. Zwieńczeniem było ułożenie warstwy wyrównawczej asfaltu i przejście do właściwego układania masy, czyli najpierw warstwy wiążącej. Związane z tym roboty ZRiKD rozpoczął w pierwszej połowie kwietnia i prowadził do majówki.

W długi majowy weekend wykonawca skupił się na układaniu ostatniej, ścieralnej warstwy asfaltu. Prace prowadził od ul. J. Kasprowicza w kierunku ul. Wólczyńskiej i zwieńczył je malowaniem oznakowania poziomego. Minionej nocy usunął wygrodzenia, ustawione w związku z objazdem. Po godz. 4 ul. Sokratesa została otwarta dla kierowców. Można nią jechać w obu kierunkach. Od końca listopada, kiedy zakończyło się asfaltowanie południowo-wschodniej części jezdni, do minionej soboty, gdy zaczął się ostatni etap asfaltowania, ruch samochodowy odbywał się tylko w jednym kierunku – od ul. Wólczyńskiej do ul. J. Kasprowicza.

W środę ekipa ZRiKD została jednak na placu budowy. Jeszcze przez kilka tygodni wykonawca będzie prowadził prace na chodnikach oraz drodze dla rowerów. Dodatkowo, na sam koniec inwestycji, osobna firma zajmie się uzupełnieniem zieleni. Posadzi 31 drzew oraz 17 gatunków krzewów i bylin, a także utworzy siedem ogrodów deszczowych o łącznej powierzchni 497 m kw. W przetargu na zazielenienie ul. Sokratesa zgłosiło się pięć firm i jedno konsorcjum, a zawierające się w przedziale od 765 tys. zł do 1,6 mln zł oferty są teraz analizowane. Rozstrzygnięcie postępowania powinno nastąpić w ciągu najbliższych tygodni. Wybrany wykonawca będzie miał 60 dni od momentu podpisania umowy na wywiązanie się z powierzonego zadania.

 

Krótsze przejścia i szerszy chodnik

Dwie dekady temu ul. Sokratesa przebiegała przez rubieże Warszawy. Dziś stanowi centrum gęsto zamieszkanej dzielnicy. Otoczona jest osiedlami pełnymi sklepów, punktów usługowych i terenów rekreacyjnych. Zmiany, których wprowadzanie dobiega właśnie końca, mają na celu dostosowanie drogi do nowego otoczenia.

Ulica stanie się bezpieczniejsza, a taki tragiczny wypadek, jaki miał tam miejsce jesienią 2019 r., już nie będzie mógł się wydarzyć. Wszystkie istniejące przejścia dla pieszych przez ul. Sokratesa będą skrócone i zabezpieczone azylem, w tym jedno nowe, które zostało utworzone na wysokości budynku nr 13. Po północno-zachodniej stronie, gdzie koncentrują się wszystkie sklepy i punkty usługowe, mieszkańcy zyskają szerszy chodnik. Dotychczasowy był bardzo wąski, a obok niego bez żadnej separacji przebiegała równie wąska droga dla rowerów. Po zmianach będzie przebiegać bliżej jezdni, a od pieszych oddzieli ją pas zieleni.

Zmiany uzupełniła już modernizacja oświetlenia. W 2021 r. wymieniliśmy latarnie – betonowe zastępując stalowymi. Na większości zamontowaliśmy oprawy skierowane na jezdnię i na chodnik, w sumie 140 LED-ów. Modernizacja oświetlenia została przeprowadzona w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”.

Powered by Projectic.pl