ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
16-03-2017

Ulica Bartycka do remontu

Dobra wiadomość dla mieszkańców Siekierek. Ulica Bartycka doczeka się doraźnego remontu. Dzięki temu nawierzchnia wytrzyma do czasu generalnej przebudowy ulicy.

Remont będzie miał charakter doraźny. Ulica Bartycka wymaga kompleksowej przebudowy, obejmującej wymianę wszystkich warstw nawierzchni i podbudowy jezdni, budowy kanalizacji, chodników, infrastruktury rowerowej i oświetlenia. Taka przebudowa wiązałaby się jednak z koniecznością zamknięcia ulicy na co najmniej kilka miesięcy – a jest to jedyny wyjazd z Siekierek w stronę centrum. Dlatego ewentualna przebudowa może być wykonana dopiero po wybudowaniu tzw. ul. Czerniakowskiej-bis, czyli alternatywnego wyjazdu dla mieszkańców Siekierek.

Aby do czasu przebudowy Bartycka była nadal przejezdna, planujemy doraźny remont tej ulicy. Zarząd Dróg Miejskich zwrócił się do władz Warszawy z wnioskiem o przyznanie środków finansowych w wysokości 1,5 mln zł na ten cel. Wniosek ten zaakceptowała Rada Warszawy.

W ramach prac zaplanowana została wymiana nawierzchni jezdni, co ważne – wraz ze wzmocnieniem podbudowy drogi. Pozwoli to zwiększyć trwałość remontu. Aby maksymalnie usprawnić odwodnienie ulicy, specjalnie wyprofilowana zostanie niweleta drogi. Tam, gdzie to niezbędne planowane są drobne prace brukarskie.

O dokładnym terminie wykonania robót będziemy informować na bieżąco.

Zdjęcia

Budżet partycypacyjny - dyskutuj o pomysłach
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie