Ulica Jana Kazimierza do przebudowy - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

21-06-2018

Ulica Jana Kazimierza do przebudowy

Jedna z głównych ulic Odolan zmieni się nie do poznania. Tak jak deklarowaliśmy, rozpoczynamy prace zmierzające do kompleksowej przebudowy ulicy Jana Kazimierza. Zaczynamy od opracowania koncepcji zmian i przygotowania pełnej dokumentacji projektowej, która będzie podstawą robót w terenie. W przetargu na takie prace wpłynęły dwie oferty. Jeśli uda się rozstrzygnąć przetarg, dokumentację otrzymamy w połowie przyszłego roku.

Ulica Jana Kazimierza.

Przebudowa ul. Jana Kazimierza to część szeroko zakrojonego planu poprawy sieci drogowej na Odolanach. Za nami remont ul. Ordona, części ul. Gniewkowskiej (prace na najdłuższym i najbardziej zniszczonym odcinku wciąż trwają) i Potrzebnej oraz doraźna wymiana nawierzchni jezdni ul. Jana Kazimierza. Dzięki tym pracom zapewniliśmy przejezdność głównych dróg w tym rejonie. Teraz czas na planowanie większych przebudów. Tak jak obiecaliśmy, zaczynamy od ul. Jana Kazimierza.

Koncepcja, projekt i zmiany w terenie

Poszukujemy wykonawcy pełnej dokumentacji projektowej dla przebudowy tej ulicy. Dokumentacja posłuży do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie prac w terenie.

Tak ważne zmiany muszą być przemyślane i – co najważniejsze – przedyskutowane z mieszkańcami. Dlatego prace będą składać się z kilku etapów. W ramach robót przygotowawczych wybrany wykonawca przygotuje koncepcję przebudowy i przeprowadzi konsultacje społeczne planowanych zmian. Chcemy, aby inwestycja uwzględniała różne potrzeby mieszkańców, dlatego we wstępnych założeniach projektowych określiliśmy jedynie szerokie ramy przyszłych zmian. Są one wiążące dla wykonawcy projektu, ale może on przeanalizować różne warianty i zaproponować najlepsze rozwiązania.

Ulica pozostanie drogą jednojezdniową, dwupasmową. Otrzyma nową nawierzchnię jezdni, która zostanie wzmocniona (podniesienie niwelety). Po obu stronach powstanie nowych chodnik, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w azyle lub wyniesione. Wzdłuż ulicy pojawi się droga dla rowerów i stojaki rowerowe (nowa infrastruktura rowerowa będzie połączona z istniejącą wzdłuż ul. Hubalczyków i Ordona). Wyremontowane zostaną wjazdy do posesji, powstaną miejsca postojowe z dopuszczeniem postoju samochodów do 2,5 tony.

Wykonawca dokumentacji będzie też zobowiązany do przeanalizowania zmian na skrzyżowaniach – chodzi o możliwość zastosowania małych rond – oraz budowy przystanków autobusowych. Nowe będzie też odwodnienie, oświetlenie całej ulicy i zieleń.

Dwie oferty

Oferty w przetargu złożyły dwie firmy – CONE AMG i KOM-PROJEKT. Oferty mieszczą się w kwotach 610-810 tys. zł brutto. Wykonawcy zadeklarowali też skrócenie terminu realizacji o 40 dni. Dokumenty będą teraz analizowane. Wybrana pracownia będzie miała 260 dni na realizację zadania (uwzględniając deklarowane w ofertach skrócenie terminu o 40 dni). Spodziewamy się otrzymać projekty w połowie przyszłego roku. Potem ogłosimy przetarg na wykonanie robót, tak aby mogły się one rozpocząć w II połowie 2019 r.

WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETARGU

Powered by Projectic.pl