Uspokajamy ruch na Targówku Mieszkaniowym - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

08-10-2019

Uspokajamy ruch na Targówku Mieszkaniowym

Przebudowa „obwodnicy” Targówka dobiega końca. Podczas wykonywanych prac wprowadziliśmy szereg rozwiązań uspokajających ruch. Mają one poprawić bezpieczeństwo pieszych, co od kilku lat jest naszym priorytetem.

Projekt przebudowy „obwodnicy” Targówka, czyli ciągu ulic Gorzykowskiej, Handlowej i Ossowskiego, to wspólna inicjatywa ZDM oraz dzielnicy Targówek. Powstawał przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców, radnych dzielnicy oraz m.st. Warszawy. Prace budowlane właśnie dobiegają końca.

Zmiany, które wprowadziliśmy, zakładały przebudowę skrzyżowań ul. Handlowej z ul. Gorzykowską i ul. Pratulińskiej z Kołową. W ich miejsce pojawiły się ronda. Wyznaczyliśmy również nowe przejścia z azylami – przez ul. Handlową (między ul. Lusińską a ul. Kołową, przy ul. Lusińskiej, ul. Mokrej i ul. Szczepanika) i przez ul. Myszkowską (przy ul. Hodowlanej). Takie rozwiązania uspokoją i ruch. Poprawi się zatem bezpieczeństwo, zwłaszcza pieszych korzystających z przejść.

Oprócz bezpieczeństwa poprawiła się również wygoda i estetyka. Remont obejmował wymianę 20 tys. m kw. płyt chodnikowych, budowę nowej drogi dla rowerów i ścieżki biegowej o nawierzchni nieutwardzonej. Pojawiło się ponad 200 nowych drzew i 28 tys. krzewów oraz ławki i stojaki dla rowerów. Modernizację przeszło też oświetlenie. Dodatkowo, zmiany w organizacji ruchu pozwoliły na wyznaczenie 140 miejsc postojowych.

Aktualnie trwają ostateczne prace wykończeniowe, które zakończą się pod koniec października. Wykonawca wprowadza wskazane przez nas poprawki oraz porządkuje teren. W najbliższym czasie powinno też pojawić się m.in. nowe oznakowanie poziome na jezdni.

Zmiany infrastruktury drogowej są jednym z elementów poprawy bezpieczeństwa. Stawiamy również na edukację wszystkich uczestników ruchu. W tym roku prowadzimy dwie kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa. Pierwsza z nich, „Rower to pojazd” jest akcją edukacyjną dla rowerzystów, która ma przypominać o najważniejszych zasadach poruszania się po drogach dla rowerów i ulicach. Poprzez drugą kampanię pt. „Obudź się! Uwaga=Życie” chcemy zwiększyć świadomość i uważność pieszych seniorów oraz kierowców pojazdów.

Powered by Projectic.pl