Usuniemy bariery na Żoliborzu. Będą zmiany w 23 miejscach - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

30-09-2021

Usuniemy bariery na Żoliborzu. Będą zmiany w 23 miejscach

Kontynuujemy usuwanie barier architektonicznych. Trzecią dzielnicą, w której w tym roku m.in. wyremontujemy chodniki oraz wyregulujemy i obniżymy krawężniki, będzie Żoliborz. Prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przeprowadzimy je w 23 lokalizacjach.

Przestrzeń miejska powinna być komfortowa i dostępna dla wszystkich. Obniżanie krawężników czy montaż płyt ostrzegawczych lub pasów prowadzących to zazwyczaj niezbyt wielkie inwestycje, ale istotne zwłaszcza dla lokalnej społeczności. To właśnie one niwelują bariery architektoniczne i sprawiają, że wzrastają komfort oraz bezpieczeństwo osób starszych czy niepełnosprawnych, ale także rodziców z wózkami, rowerzystów i pieszych.

Chodniki, krawężniki i stojaki

W tym roku w pierwszej kolejności rozwiązujemy te problemy, które zgłosili nam mieszkańcy m.in. za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Spora ich część dotyczyła Żoliborza, dlatego uznaliśmy, że ta dzielnica będzie trzecią w tym roku po Ursusie i Mokotowie, w której przeprowadzimy prace. Te rozpoczną się w przyszłym tygodniu – ekipy działające w terenie mieszkańcy powinni napotkać już w poniedziałek.

Usuwanie barier architektonicznych na Żoliborzu będzie koncentrowało się przeważnie na remoncie chodników i obniżaniu oraz regulacji krawężników. Trotuary wyremontujemy m.in. na dwóch skrzyżowaniach ul. Gdańskiej i na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego i Włościańskiej, a elementy wyznaczające krawędź jezdni obniżymy do poziomu nawierzchni m.in. na ul. Krasińskiego (3 lokalizacje) i skrzyżowaniu ulic Broniewskiego i Braci Załuskich. W znacznej większości miejsc, w których przewidzieliśmy likwidację barier, wymienimy lub położymy nowe żółte płyty z wypustkami – ostrzegające osoby niewidome i niedowidzące przed wejściem na jezdnię. Zainstalujemy także łącznie 21 stojaków rowerowych w 8 lokalizacjach.

Więcej zlikwidowanych barier

Udogodnienia wprowadzamy nie tylko w pojedynczych miejscach, lecz także podczas kompleksowych remontów czy przebudów dróg. Najlepszym przykładem jest wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych wokół ronda Dmowskiego – realizacja tej inwestycji trwa od początku sierpnia. Zebry powstaną na wysokości ulic: Widok, Poznańskiej, Nowogrodzkiej i Parkingowej. Dzięki nim piesi nie będą zmuszeni korzystać ze schodów.

Gdzie co zrobimy:

 • skrzyżowanie ulic Gdańskiej i Trószyńskiego – remont chodnika po wschodniej stronie ul. Gdańskiej, montaż betonowych płyt ostrzegawczych przy przejściu dla pieszych i naklejenie pasów ostrzegawczych przy schodach prowadzących pod kościół,
 • skrzyżowanie ulic Gdańskiej i Dembińskiego – remont chodnika po wschodniej stronie ul. Gdańskiej, montaż płyt ostrzegawczych,
 • skrzyżowanie ulic Gdańskiej i Paska – obniżenie i regulacja krawężnika na przejściach i w jednym z narożników, montaż i wymiana płyt ostrzegawczych,
 • skrzyżowanie ulic Gdańskiej i Bieniewieckiej – regulacja krawężnika, wymiana płyt ostrzegawczych, instalacja 2 stojaków rowerowych,
 • skrzyżowanie ul. Gdańskiej i pl. Kuronia – regulacja krawężników, wymiana płyt ostrzegawczych,
 • ul. Włościańska 52 – montaż płyt ostrzegawczych,
 • ul. Włościańska 29 – likwidacja ścieku przy krawężniku,
 • skrzyżowanie ulic Broniewskiego i Włościańskiej – remont schodów i chodnika, montaż płyt ostrzegawczych,
 • skrzyżowanie ulic Broniewskiego i Elbląskiej – remont wyspy (położenie nowych płyt betonowych 50 cm x 50 cm i montaż płyt ostrzegawczych),
 • skrzyżowanie ulic Broniewskiego i Braci Załuskich – montaż płyt ostrzegawczych i obniżenie krawężnika,
 • skrzyżowanie ulic Broniewskiego i Krasińskiego – wymiana krawężnika i płyt ostrzegawczych, instalacja 3 stojaków rowerowych na wysokości budynku Krasińskiego 37,
 • ul. Broniewskiego 7 – instalacja 4 stojaków rowerowych,
 • ul. Krasińskiego 24 – instalacja 4 stojaków rowerowych oraz 2 stojaków rowerowych przy przystanku autobusowym „Ks. Popiełuszki 06”,
 • ul. Krasińskiego 21 – obniżenie krawężnika na przejściach przy skrzyżowaniu, wymiana płyt ostrzegawczych i instalacja 2 stojaków rowerowych,
 • ul. Krasińskiego 27 – regulacja nawierzchni przy zjeździe i obniżenie krawężnika,
 • skrzyżowanie ulic Krasińskiego i Kochowskiego – montaż płyt ostrzegawczych i obniżenie krawężnika przy jezdni,
 • skrzyżowanie ulic Krasińskiego i Karpińskiego – montaż płyt ostrzegawczych, regulacja krawężnika oraz instalacja 2 stojaków rowerowych,
 • skrzyżowanie ulic Krasińskiego i Dziennikarskiej – montaż płyt ostrzegawczych i regulacja krawężnika,
 • skrzyżowanie ulic Czaki i Słowackiego – montaż płyt ostrzegawczych, remont chodnika i regulacja krawężnika przy przejściu przez jezdnię,
 • skrzyżowanie ulic Szczepankowskiego i Słowackiego – montaż płyt ostrzegawczych przy przejściu przez jezdnię i torowisko tramwajowe,
 • ul. Cieszkowskiego 1/3 – instalacja 2 stojaków rowerowych,
 • skrzyżowanie ulic Mickiewicza i gen. Zajączka – regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki granitowej,
 • skrzyżowanie ulic Andersa i Nowolipie – regulacja płyt ścieku chodnikowego i chodnika, montaż i wymiana płyt ostrzegawczych.

 

                               Ursus był pierwszą dzielnicą, w której w tym roku usunęliśmy bariery architektoniczne.

                               Na Mokotowie bariery architektoniczne zlikwidowaliśmy w 21 lokalizacjach.

Powered by Projectic.pl