Usunięte nielegalne reklamy. Bilans maja - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

20-06-2022

Usunięte nielegalne reklamy. Bilans maja

136 ulic skontrolowały w maju nasze służby pod kątem umieszczania reklam. Efektem usunięcie 36 reklam, które znajdowały się w pasie drogowym bez stosownego zezwolenia.

Nielegalne reklamy mogą powodować zagrożenie, zasłaniając widoczność kierowcom. Często uprzykrzają też życie pieszym, zwłaszcza ustawione na chodnikach tzw. potykacze. Dlatego wykorzystanie pasa drogowego jest przez nas stale kontrolowane pod kątem działalności niezwiązanej z funkcją drogi. Zwracamy uwagę, czy znajdujące się tam obiekty są usytuowane tak, że nie utrudniają poruszania się. Sprawdzamy także, czy mają odpowiednie zezwolenie.

W maju przeprowadziliśmy 1140 kontroli pod kątem umieszczania reklam. W wyniku naszych działań zostały usunięte 72 nielegalne obiekty, umieszczone w pasie drogowym bez zgody zarządcy drogi.

Wszczęto też 104 postępowania administracyjne zmierzające do ukarania właścicieli nielegalnych nośników oraz wydano 108 decyzji administracyjnych nakładające kary.

Takie efekty to nie tylko rezultaty całodobowej kontroli naszych pracowników w ramach bieżących obowiązków. O miejscach, w których mogą znajdować się nielegalne obiekty (w tym reklamy), nasi kontrolerzy bardzo często dowiadują się od mieszkańców. Najprostszym i zarazem najskuteczniejszym sposobem jest interwencja w Miejskim Centrum Kontaktu pod numerem 19 115. Zachęcamy do korzystania z tego właśnie sposobu.

Usunięte reklamy

Usunięte przez nas reklamy trafiają do magazynu ZDM, gdzie czekają na właściciela. Kierujemy do niego prośbę o odbiór. Naliczamy też koszty usunięcia, transportu i przechowywania, które właściciel musi pokryć. Nośniki nieodebrane lub takie, których właściciela nie udało się ustalić, są sukcesywnie utylizowane.

 

Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – kara

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi to dziesięciokrotność opłaty za okres, w którym reklama była wyeksponowana. Opłaty za zajęcie pasa drogowego pod nośnik są różne i zależą m.in. od wielkości reklamy, czasu jej umieszczenia i kategorii drogi. Przykładowo pas drogowy drogi powiatowej był zajęty przez 30 dni przez reklamę o powierzchni 5 m2 kw., a stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego wynosiła 3,10 zł. Mnożąc te wartości, kwota kary wyniosłaby 4650 zł.

Powered by Projectic.pl