Usunięte nielegalne reklamy. Podsumowanie września - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

11-10-2021

Usunięte nielegalne reklamy. Podsumowanie września

Uwalniamy podległe nam drogi od nielegalnych reklam. We wrześniu nasze służby na 137 ulicach skontrolowały 1125 nośników i usunęły 71, które znajdowały się w pasie drogowym bez zezwolenia.

Nielegalne reklamy nie tylko psują estetykę przestrzeni publicznej. Może się zdarzać, że swoim usytuowaniem stwarzają zagrożenie, bo np. zasłaniają widoczność. Zmorą są zwłaszcza tzw. potykacze, które ulokowane na chodnikach „zabierają” miejsce i utrudniają przejście pieszym.

Dlatego wykorzystanie pasa drogowego, w zakresie działalności niezwiązanej z funkcją drogi, jest przez nas stale kontrolowane. Zwracamy uwagę, czy znajdujące się tam obiekty są odpowiednio usytuowane i mają stosowne zezwolenie. 

We wrześniu przeprowadziliśmy 1125 kontroli na 137 ulicach, pod kątem umieszczania reklam. Usunęliśmy 71 nielegalnych obiektów, umieszczonych w pasie drogowym bez zgody zarządcy drogi. 

Wszczęto też 111 postępowań administracyjnych zmierzających do ukarania właścicieli nielegalnych nośników oraz wydano 39 decyzji administracyjnych nakładających kary za bezprawne umieszczenie reklam w pasie drogowym, będącym we władaniu ZDM.

Takie działania są nie tylko wynikiem całodobowej kontroli naszych pracowników w ramach bieżących obowiązków. To także efekty wcześniejszych zgłoszeń mieszkańców. Najprostszym i zarazem najskuteczniejszym sposobem jest interwencja w Miejskim Centrum Kontaktu pod numerem 19 115. Zachęcamy do korzystania z tego właśnie sposobu.

Usunięte nielegalne nośniki trafiają do naszego magazynu. Tam czekają na właściciela, do którego kierujemy prośbę po odbiór. Naliczamy też koszty usunięcia, transportu i przechowywania, które właściciel musi pokryć. Nośniki nieodebrane lub takie, których właściciela nie udało się ustalić, są sukcesywnie utylizowane.

Powered by Projectic.pl