Usuwamy nielegalne reklamy – bilans czerwca 2024 r. - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

05-07-2024

Usuwamy nielegalne reklamy – bilans czerwca 2024 r.

Psują estetykę, a czasami nawet stwarzają zagrożenie, bo zasłaniają widoczność. Nielegalne obiekty, w tym reklamy, to zmora naszych dróg. Dlatego nie ustajemy w ich likwidacji - w czerwcu przeprowadziliśmy 901 kontroli, które doprowadziły do usunięcia 66 nieprzepisowych obiektów.

Pas drogowy jest przez nas stale kontrolowany. Zwracamy uwagę, czy znajdujące się tam obiekty, w tym reklamy, są usytuowane tak, że nie wpływają na zagrożenie bezpieczeństwa. Sprawdzamy także, czy mają odpowiednie zezwolenie.

W czerwcu przeprowadziliśmy 901 kontroli, w tym 490 dotyczących reklam. W wyniku naszych działań usunięte zostały 32 reklamy i 34 inne nielegalne obiekty umieszczonych w pasie drogowym bez naszej zgody.

Wszczęliśmy też 168 postępowań administracyjnych (w tym 109 dotyczących reklam) zmierzających do ukarania właścicieli nielegalnych obiektów oraz wydaliśmy 178 decyzji administracyjnych (w tym 100 dotyczących reklam) nakładających kary.

Takie efekty to nie tylko rezultaty całodobowej kontroli naszych pracowników w ramach bieżących obowiązków. Bardzo pomocni są również mieszkańcy, którzy informują nas o nielegalnych obiektach. Najprostszym i zarazem najskuteczniejszym sposobem jest interwencja w Miejskim Centrum Kontaktu pod numerem 19115. Zachęcamy do korzystania z tego właśnie sposobu.

Nielegalne nośniki, które zostały usunięte, trafiają do naszego magazynu. Nośniki nieodebrane od ZDM-u lub takie, których właściciela nie udało się ustalić, są sukcesywnie utylizowane.

Kontrola pasa drogowego - podsumowanie działań w 2024 r.

Łącznie
🔎 Liczba kontroli ogółem

5382

🪧 Liczba kontroli reklam

2869

Liczba usuniętych obiektów ogółem

322

📊 Liczba usuniętych reklam

183

🖇 Liczba wszczętych postępowań ogółem

989

📌 Liczba wszczętych postępowań - reklamy

581

📝 Liczba wydanych decyzji ogółem

661

👉 Liczba wydanych decyzji - reklamy

320

Ostatnia aktualizacja tabeli: 5.07.2024 r.

Kara

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi to dziesięciokrotność opłaty za okres, w którym reklama była wyeksponowana. Opłaty za zajęcie pasa drogowego pod nośnik są różne i zależą m.in. od wielkości reklamy, czasu jej umieszczenia i kategorii drogi. Przykładowo pas drogowy drogi powiatowej był zajęty przez 30 dni przez reklamę o powierzchni 5 m kw., a stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego wynosiła 3,10 zł. Mnożąc te wartości, kwota kary wyniosłaby 4650 zł.

Sprawdzanie legalności reklam jest elementem szerszej kontroli pasa drogowego. Zwracamy uwagę, czy też inne obiekty, jak np. kioski czy stoiska handlowe, zostały ulokowane za naszą zgodą. Dlatego w 2023 r. przeprowadziliśmy łącznie 12,7 tys. kontroli, które skutkowały usunięciem nielegalnych 487 reklam i 402 innych obiektów w pasie drogowym. Wśród nich znalazły się m.in. pojemniki na odzież używaną i wygrodzenia.

Zajęcie pasa drogowego bez naszej zgody wiąże się z karą. W 2023 r. wszczęliśmy 1535 postępowań administracyjnych zmierzających do ukarania właścicieli nielegalnych obiektów (w tym 779 postępowań dotyczyło reklam) oraz wydaliśmy 1387 decyzji administracyjnych naliczających kary na właścicieli nielegalnych obiektów (w tym 653 decyzje dotyczyły reklam).

Konsultacje ws. uchwały krajobrazowej

Takie liczby to w dużej mierze efekt chaosu reklamowego. Skutecznie ograniczy go uchwała krajobrazowa dla Warszawy. Pierwszy raz projekt uchwały zaprezentowany został w 2017 r. i wzbudził wówczas wielkie zainteresowanie opinii publicznej. W 2018 r. zaktualizowany dokument został wyłożony do publicznego wglądu w trybie ustawowym. Po rozpatrzeniu uwag projekt trafił do Rady m.st. Warszawy. 16 stycznia 2020 r. radni niemal jednogłośnie przyjęli dokument – uchwałę uchylił jednak wojewoda mazowiecki. O jej dalszych losach rozstrzygnęły sądy administracyjne kolejnych instancji. Proces ten trwał dwa lata. Po orzeczeniu sądów Miasto Stołeczne Warszawa zostało zobowiązane do ponownego uzgodnienia i wyłożenia dokumentu. Stało się to pod koniec lutego.

Konsultacje społeczne trwały od 24 lutego do 31 marca, więc głos w sprawie m.in. reklam, szyldów, małej architektury czy ogrodzeń mogły zabrać również mieszkanki i mieszkańcy stolicy. Projekt uchwały oraz przewodnik po jego najważniejszych zapisach dostępny jest na stronie architektura.um.warszawa.pl.

Co zmieni uchwała? 

Projekt uchwały krajobrazowej przewiduje m.in.:

  • zasadnicze ograniczenie liczby i dopuszczalnych formatów nośników reklamowych, odpowiednio do charakteru urbanistycznego poszczególnych ciągów ulicznych,
  • uporządkowanie lokalizacji i skali szyldów, szczególnie na elewacjach budynków, w obrębie tzw. pola szyldowego,
  • wprowadzenie obowiązku dostosowania istniejących nośników reklamowych i szyldów do nowych przepisów,
  • wykluczenie budowy ogrodzeń z najbardziej rażących wizualnie materiałów, ograniczenie wysokości ogrodzeń oraz ustanowienie minimalnych zakresów tzw. przezierności,
  • wykluczenie grodzenia osiedli modernistycznych i określenie maksymalnej rozpiętość terenów grodzonych na nowych osiedlach mieszkaniowych,
  • ujednolicenie obiektów małej architektury na terenach publicznych w zakresie kolorystyki i wykorzystywanych materiałów.

W porównaniu do tekstu uchwalonego w 2020 r. projekt wprowadza szereg zmian. Część z nich wynika z rozstrzygnięć, które zapadły w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w grudniu 2021 r. Dlatego wykreślone zostały z zapisów projektu uchwały określenia liczby nośników reklamowych na nieruchomości, a także regulacje dotyczące tablic urzędowych oraz elementów wygradzających jezdnie. Poszerzone zostały również dolne granice małego formatu nośników reklamowych, dopuszczono ich stosowanie na niektórych urządzeniach technicznych i obiektach małej architektury oraz zrewidowano dopuszczalne formaty nośników dla poszczególnych ciągów ulicznych.

 

Powered by Projectic.pl