Usuwamy nielegalne reklamy – bilans stycznia 2024 r. - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

06-02-2024

Usuwamy nielegalne reklamy – bilans stycznia 2024 r.

Psują estetykę, a czasami nawet stwarzają zagrożenie, bo zasłaniają widoczność. Nielegalne obiekty, w tym reklamy, to zmora naszych dróg. Dlatego nie ustajemy w ich likwidacji - w styczniu przeprowadziliśmy 850 kontroli, które doprowadziły do usunięcia 33 nieprzepisowych obiektów.

Pas drogowy jest przez nas stale kontrolowany. Zwracamy uwagę, czy znajdujące się tam obiekty, w tym reklamy, są usytuowane tak, że nie wpływają na zagrożenie bezpieczeństwa. Sprawdzamy także, czy mają odpowiednie zezwolenie.

W styczniu przeprowadziliśmy 850 kontroli, w tym 449 dotyczących reklam. W wyniku naszych działań usuniętych zostało 17 reklam i 16 innych nielegalnych obiektów umieszczonych w pasie drogowym bez naszej zgody.

Wszczęliśmy też 156 postępowań administracyjnych (w tym 87 dotyczących reklam) zmierzających do ukarania właścicieli nielegalnych obiektów oraz wydaliśmy 92 decyzje administracyjne (w tym 30 dotyczące reklam) nakładających kary.

Takie efekty to nie tylko rezultaty całodobowej kontroli naszych pracowników w ramach bieżących obowiązków. Bardzo pomocni są również mieszkańcy, którzy informują nas o nielegalnych obiektach. Najprostszym i zarazem najskuteczniejszym sposobem jest interwencja w Miejskim Centrum Kontaktu pod numerem 19115. Zachęcamy do korzystania z tego właśnie sposobu.

Nielegalne nośniki, które zostały usunięte, trafiają do naszego magazynu. Tam czekają na właściciela, do którego kierujemy prośbę o odbiór. Naliczamy też koszty usunięcia, transportu i przechowywania, które właściciel musi pokryć. Nośniki nieodebrane od ZDM-u lub takie, których właściciela nie udało się ustalić, są sukcesywnie utylizowane.

Kara

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi to dziesięciokrotność opłaty za okres, w którym reklama była wyeksponowana. Opłaty za zajęcie pasa drogowego pod nośnik są różne i zależą m.in. od wielkości reklamy, czasu jej umieszczenia i kategorii drogi. Przykładowo pas drogowy drogi powiatowej był zajęty przez 30 dni przez reklamę o powierzchni 5 m kw., a stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego wynosiła 3,10 zł. Mnożąc te wartości, kwota kary wyniosłaby 4650 zł.

Sprawdzanie legalności reklam jest elementem szerszej kontroli pasa drogowego. Zwracamy uwagę, czy też inne obiekty, jak np. kioski czy stoiska handlowe, zostały ulokowane za naszą zgodą. Dlatego w 2022 r. przeprowadziliśmy łącznie 16 723 kontrole, które skutkowały usunięciem nielegalnych 613 reklam i 518 innych obiektów w pasie drogowym. Wśród nich znalazły się m.in. pojemniki na odzież używaną i wygrodzenia.

Zajęcie pasa drogowego bez naszej zgody wiąże się z karą. W 2022 r. wszczęliśmy 2062 postępowania administracyjne zmierzające do ukarania właścicieli nielegalnych obiektów (w tym 1145 postępowań dotyczyło reklam) oraz wydaliśmy 1304 decyzje administracyjne naliczające kary na właścicieli nielegalnych obiektów (w tym 751 decyzji dotyczyło reklam).

Konsultacje ws. uchwały krajobrazowej

Takie liczby to w dużej mierze efekt chaosu reklamowego. Skutecznie ograniczy go uchwała krajobrazowa dla Warszawy. Pierwszy raz projekt uchwały zaprezentowany został w 2017 r. i wzbudził wówczas wielkie zainteresowanie opinii publicznej. W 2018 r. zaktualizowany dokument został wyłożony do publicznego wglądu w trybie ustawowym. Po rozpatrzeniu uwag projekt trafił do Rady m.st. Warszawy. 16 stycznia 2020 r. radni niemal jednogłośnie przyjęli dokument – uchwałę uchylił jednak wojewoda mazowiecki. O jej dalszych losach rozstrzygnęły sądy administracyjne kolejnych instancji. Proces ten trwał dwa lata. Po orzeczeniu sądów Miasto Stołeczne Warszawa zostało zobowiązane do ponownego uzgodnienia i wyłożenia dokumentu. Stało się to pod koniec lutego.

Konsultacje społeczne trwały od 24 lutego do 31 marca, więc głos w sprawie m.in. reklam, szyldów, małej architektury czy ogrodzeń mogły zabrać również mieszkanki i mieszkańcy stolicy. Projekt uchwały oraz przewodnik po jego najważniejszych zapisach dostępny jest na stronie architektura.um.warszawa.pl.

Co zmieni uchwała? 

Projekt uchwały krajobrazowej przewiduje m.in.:

  • zasadnicze ograniczenie liczby i dopuszczalnych formatów nośników reklamowych, odpowiednio do charakteru urbanistycznego poszczególnych ciągów ulicznych,
  • uporządkowanie lokalizacji i skali szyldów, szczególnie na elewacjach budynków, w obrębie tzw. pola szyldowego,
  • wprowadzenie obowiązku dostosowania istniejących nośników reklamowych i szyldów do nowych przepisów,
  • wykluczenie budowy ogrodzeń z najbardziej rażących wizualnie materiałów, ograniczenie wysokości ogrodzeń oraz ustanowienie minimalnych zakresów tzw. przezierności,
  • wykluczenie grodzenia osiedli modernistycznych i określenie maksymalnej rozpiętość terenów grodzonych na nowych osiedlach mieszkaniowych,
  • ujednolicenie obiektów małej architektury na terenach publicznych w zakresie kolorystyki i wykorzystywanych materiałów.

W porównaniu do tekstu uchwalonego w 2020 r. projekt wprowadza szereg zmian. Część z nich wynika z rozstrzygnięć, które zapadły w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w grudniu 2021 r. Dlatego wykreślone zostały z zapisów projektu uchwały określenia liczby nośników reklamowych na nieruchomości, a także regulacje dotyczące tablic urzędowych oraz elementów wygradzających jezdnie. Poszerzone zostały również dolne granice małego formatu nośników reklamowych, dopuszczono ich stosowanie na niektórych urządzeniach technicznych i obiektach małej architektury oraz zrewidowano dopuszczalne formaty nośników dla poszczególnych ciągów ulicznych.

Powered by Projectic.pl