Wiadukt na Marywilskiej – zakończył się etap prac konstrukcyjnych - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

06-03-2023

Wiadukt na Marywilskiej – zakończył się etap prac konstrukcyjnych

Zakończyliśmy betonowanie płyty głównej wiaduktu na ul. Marywilskiej. To kluczowy etap odbudowy obiektu, ponieważ wiążę się z zakończeniem przygotowania podłoża pod ruch indywidualny.

Obecnie, zgodnie z technologią, czekamy na związanie się  betonu. Termin, w którym to następuje, bywa zróżnicowany i zależny od pogody, ale potrwa to przynajmniej kilkanaście dni. Nie będziemy jednak tracić czasu – w trakcie zastygania wykonywane będą prace ziemne, w celu jak najszybszego puszczenia ruchu po obiekcie.

Co dalej?

Zanim beton uzyska odpowiednią wytrzymałość, Wykonawca będzie mógł rozpocząć wykonywanie warstw konstrukcyjnych dróg dojazdowych. Następnie, już po zastygnięciu betonu, wykonana zostanie izolacja płyty wiaduktu, budowa sieci kanalizacyjnej, przebudowa sieci teletechnicznej, energetycznej oraz oświetleniowej.  Po wybetonowaniu płyty głównej obiektu – kluczowego elementu konstrukcji dla udostępnienia ruchu indywidualnego – pozostają prace, które w dużej mierze są uzależnione od pogody i temperatur.

Konstrukcja jest już niemal przygotowana w celu udostępnienia jej dla pojazdów, jednak ze względu na proces technologiczny, czekamy na związanie się betonu, który osiągnie swoje właściwości w zależności od warunków atmosferycznych.

Kończymy prace konstrukcyjne

Warto podkreślić, że aby dojść do tego etapu, musieliśmy wykonać szereg innych działań. Przede wszystkim należało wyburzyć stary obiekt, usunąć kolizje z mediami przebiegającymi w jego śladzie, wykonać posadowienia podpór (pale fundamentowe) oraz wymienić grunt pod posadowienie fundamentów ścian oporowych. Równie ważne było wykonanie izolacji przeciwwodnych, zbrojeń oraz betonowania murów oporowych na dojazdach do obiektu. Kilkudniowe ujemne temperatury w lutym nie pomagały w procesie technologicznym, jednak pomimo warunków pogodowych udało się również w terminie zakończyć betonowanie podpór wiaduktu, dzięki czemu betonowanie płyty głównej mogło odbyć się już na początku marca.

Do wybudowania płyty głównej obiektu zużyliśmy 280 m3 betonu. Cały obiekt pochłonął 1700 m3 betonu oraz 260 ton stali. Wykonaliśmy też 5500 m3 nasypów.

Kolejnym, niemal końcowym etapem, będzie montaż wyposażenia obiektu – krawężniki, rury osłonowe na urządzenia obce, deski gzymsowe, kapy chodnikowe, bariery i balustrady, elementy odwodnienia i inne niezbędne elementy. Na sam koniec wykonana zostanie nawierzchnia jezdni na wiadukcie oraz drogach dojazdowych.

Dokładny termin wykonania tych prac możliwy będzie po wykonaniu prób jakości betonu. Przyrosty parametrów jakościowych betonu są związane bezpośrednio z panującymi warunkami atmosferycznymi, niestety niskie temperatury nie przyspieszają tego procesu. Na zakończenie przebudowy zostanie wykonane próbne obciążenie wiaduktu.

Remont wiaduktu rozpoczął się na początku września 2022 roku. Konstrukcja była przewidziana w całości do rozbiórki i odbudowy. Wykonawca podjął próbę utrzymania ruchu na połowie obiektu do czasu odbudowy drugiej połowy i przywrócenia na niej ruchu. Jednak 22 października ubiegłego roku, w trakcie rozbiórki, doszło do niekontrolowanego przemieszczenia się podpory. Decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wiadukt został zamknięty i rozpoczęło się wyburzanie wschodniej części konstrukcji. Proces wyburzania zakończył się w grudniu, od tego momentu rozpoczęła się odbudowa wiaduktu.

Powered by Projectic.pl