Wiadukt nad Globusową – rozpoczynamy montaż dźwigarów   - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

23-08-2023

Wiadukt nad Globusową – rozpoczynamy montaż dźwigarów  

Trwa generalny remont wiaduktu nad ul. Globusową. Do tej pory udało się przeprowadzić większość prac rozbiórkowych, ziemnych, zbrojarskich i betoniarskich. Obecnie trwa jeden z kluczowych etapów - montaż dźwigarów, czyli belek przenoszących obciążenia konstrukcji na podpory. Obiekt ma prawie 60 lat, więc podczas rozbiórki natrafialiśmy na nieujęte w planach elementy, co wstrzymywało prace. Trudności zostały już pokonane i remont toczy się zgodnie z założeniami.

Wiadukt nad ul. Globusową został oddany do użytku pod koniec 1964 r. Niemal 60 lat użytkowania odbiło się na jego kondycji. Upływający czas i intensywna eksploatacja spowodowały, że nadawał się on wyłącznie do kapitalnego remontu. Duży wpływ na jego stan miały też uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez pojazdy przekraczające dopuszczalną wysokość pod wiaduktem. Również uszczelnienia nie wytrzymały próby czasu. Przeciekająca woda powoli, lecz konsekwentnie naruszała betonowo-stalową konstrukcję.

Do tej pory obiekt nie przechodził gruntownych remontów. W latach 1979, 1995 i 2001 wykonywane były wzmocnienia podłoża gruntowego, a w ostatnich latach ustawione zostały dodatkowe podpory. Tymczasowe rozwiązania przestały wystarczać, dlatego zdecydowaliśmy o kapitalnym remoncie.

Montujemy konstrukcję stalową

Do tej pory udało się wykonać m.in. prace rozbiórkowe – w całości rozebrana została część drogowa, a częściowo pieszo-rowerowa. Udało się również zdemontować problematyczny przewód gazowy.

Jeżeli chodzi o budowy ziemne oraz zbrojarskie i betoniarskie, to wykonawca musiał rozebrać przyczółki, które były w znacznie gorszym stanie niż zakładaliśmy. Część przyczółków została już wybudowana od nowa. Wykonawca zamontował też ciosy podłożyskowe oraz same łożyska – to istotne elementy odpowiadające za nośność obiektu.

Obecnie trwa montaż konstrukcji stalowej – dźwigarów (belek) przenoszących obciążanie konstrukcji na podpory. To właśnie na tej konstrukcji budowana będzie nowa droga na wiadukcie.

Zabezpieczyliśmy też wszystkie nowe elementy stalowe – przede wszystkim antykorozyjnie.

Dalsze prace

W dalszym etapie obiekt zostanie wyposażony w płyty przejściowe, których dotychczas nie było. Istniejący pas zieleni (który był jednym z głównych czynników degradacji obiektu), zostanie zastąpiony donicami z zielenią.

Obecnie w ciągu ulic Świerszcza i Potrzebnej mamy tylko chodnik dla pieszych. Projekt i budowa zakładają wykonanie rezerwy umożliwiającej w przyszłości budowę, niezależnej od drogi dla pieszych, ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Świerszcza i Potrzebnej, która zostanie połączona z drogą dla rowerów na obiekcie. Układ ul. Globusowej pozostanie bez zmian.

Powered by Projectic.pl