Wielu chętnych do naprawy odcinka ul. Paderewskiego - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

13-07-2021

Wielu chętnych do naprawy odcinka ul. Paderewskiego

Od 1,5 do 2,6 mln zł wynoszą oferty, jakie wpłynęły do nas w przetargu na przebudowę rembertowskiej ul. Paderewskiego. Chęć realizacji inwestycji wyraziło sześć firm. Ta, którą wybierzemy, na odcinku między ulicami Katiuszy a Strycharską wybuduje kanalizację i chodnik oraz położy nową nawierzchnię.

W przetargu wystartowało sześć firm. Oferty złożyły Altor z Mińska Mazowieckiego (2 mln 50 tys. zł brutto), Granar z Warszawy  (1 mln 588 tys. zł brutto), Instal-Nika z Warszawy (2 mln 642 tys. zł brutto), Planeta z Warszawy (2 mln 71 tys. zł brutto), Rokom z Warszawy (1 mln 943 tys. zł brutto) i Zakład robót drogowych i inżynieryjno-instalacyjnych „Król” z Wołomina (2 mln 47 tys. zł brutto). Propozycje już analizujemy, aby wybrać najkorzystniejszą. Liczymy, że na przełomie lipca i sierpnia uda nam się nie tylko wskazać przyszłego wykonawcę, ale również podpisać z nim umowę.

Zadaniem wybranej firmy będzie modernizacja jednego z ważniejszych odcinków ul. Paderewskiego – między ulicami Katiuszy a Strycharską. Po wschodniej stronie wybuduje chodnik, którego dziś brakuje. Mieszkańcy taką potrzebę wskazali w jednej z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego, pomysł poparło 420 osób.

Ale zakres inwestycji jest znacznie szerszy. Budowa chodnika musi się wiązać ze zmianą sposobu odwodnienia całej ulicy. Dotychczas woda spływała na pobocze i wsiąkała – po wybudowaniu chodnika nie będzie to już możliwe. Dlatego na całym odcinku powstanie kanalizacja deszczowa, która przyjmie wodę opadową z jezdni i chodników. Po jej budowie ułożymy nową nawierzchnię jezdni na całym odcinku.

Inwestycję rozszerzyliśmy o remont chodnika po przeciwnej stronie ulicy, gdzie na tym samym fragmencie starą i w wielu miejscach nierówną oraz wyszczerbioną kostkę brukową zastąpimy estetycznymi płytami chodnikowymi. Całość uzupełni wykonanie trawników i nasadzenie niskiej zieleni (ligustr pospolity) w kilku miejscach między jezdnią a nowym chodnikiem. Ponadto, w ramach tego zadania, posadzimy dwa drzewa (grusze drobnoowocowe) na pasie dzielącym jezdnie al. gen. A. Chruściela „Montera” w pobliżu skrzyżowania z ul. Bombardierów. Będą to nasadzenia zastępcze za wycinkę jednego drzewa, które koliduje z przebiegiem nowego chodnika.

Dzięki nowym chodnikom poprawi się bezpieczeństwo i komfort pieszych. Chodzi tu zwłaszcza o uczniów pobliskiej szkoły podstawowej, dla których ul. Paderewskiego stanowi codzienną drogę na lekcje. Poprzednią inwestycją, jaką wykonaliśmy w tej części Rembertowa, była budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy placówce.

Wyłoniony wykonawca na realizację powierzonego mu zadania będzie miał osiem miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu:

Paderewskiego-SOR-zatwierdzony

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl