Wiosenne pomiary ruchu na mostach - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

31-05-2012

Wiosenne pomiary ruchu na mostach

W ujęciu dobowym widać wyraźnie, że po otwarciu mostu Marii Skłodowskiej – Curie, nowy obiekt znacząco odciążył most Grota Roweckiego.

Na pozostałych mostach poziom natężenia ruchu pozostaje bez zmian. W ujęciu godziny szczytu komunikacyjnego: – szczyt poranny – duży  spadek na moście  Grota  Roweckiego ok. 2000 pojazdów na godzinę w kierunku do centrum, odnotowaliśmy również dobre warunki ruchu. Porównując ruch dobowy w przekroju mostu, jesienią 2011 roku mostem poruszało się 147.600 pojazdów, ostanie pomiary wykazały spadek o  blisko 20 .000 pojazdów na dobę.

Na moście Gdańskim widać lekki spadek w stosunku do roku ubiegłego, ale może on być spowodowany wyczerpaniem przepustowości. Między 6.00 a 7.00 przejeżdża 2633 pojazdów na godzinę, a między 7.00 a 8.00 już tylko 2122 pojazdów na godzinę.Ogólnie jednak nie ma dużych różnic w ruchu dobowym. Jesienią poruszało się tą arterią 61.000 pojazdów, wiosną tego roku 60.000.

Ruch dobowy na pozostałych mostach nie odbiega znacząco od pomiarów jesiennych i mieści się w granicach wahań ruchu. Zaobserwowaliśmy jedynie lekki wzrost ruchu na moście Poniatowskiego, średnio o 2000 pojazdów na godzinę w szczycie porannym. W sumie ruch dobowy w przekroju mostu zwiększył się z 52.000 w 2011 roku do 56.000 pojazdów na dobę w 2012 r. Pomimo znaczącego spadku ruchu prym wciąż wiedzie most Grota Roweckiego 127.000 pojazdów na dobę, na drugim miejscu uplasował się most Łazienkowski, którym przejeżdża 117.000 pojazdów, na podium „stanął” również most Siekierkowski, z wynikiem 107.000 pojazdów na dobę w przekroju mostu.  

Powered by Projectic.pl