Włochy bez barier i z nową sygnalizacją świetlną - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

23-07-2020

Włochy bez barier i z nową sygnalizacją świetlną

Dzielnica po dzielnicy pracujemy nad usuwaniem barier architektonicznych. Zaczęliśmy już tegoroczne prace w dzielnicy Włochy - obejmują ponad 40 lokalizacji.

Dbamy o komfort i dostępność przestrzeni miejskiej dla wszystkich. Od kilku lat obniżamy i regulujemy krawężniki, montujemy płyty ostrzegawcze i pasy prowadzące oraz remontujemy chodniki w rejonie przejść dla pieszych. Te stosunkowo niewielkie inwestycje są szczególnie ważne dla osób o ograniczonej mobilności – osób starszych oraz niepełnosprawnych.

Dużą liczbę prac we Włochach, polegających głównie na regulacji krawężników i montażu płyt ostrzegawczych, przeprowadzimy w różnych punktach alei Krakowskiej. Ten sam wykonawca, firma Adrog, zajmuje się też częścią prac związanych z nową sygnalizacją świetlną na przejściu dla pieszych w rejonie ulicy Pawła Lipowczana (jako podwykonawca firmy Podkowa). Piesi mają tu do pokonania dwie ruchliwe jezdnie po 3 pasy ruchu każda. Przejście łączy zespół przystanków autobusowych i tramwajowych z domami położonymi po zachodniej stronie alei. Przy okazji tutaj również wyremontujemy chodniki i wykonamy szereg poprawek pod kątem dostępności. Prace przy budowie sygnalizacji potrwają do końca września. Do tego czasu powinny też być skończone pozostałe drobne prace w kilkudziesięciu punktach w dzielnicy. Oprócz alei Krakowskiej robotników spotkać można będzie m.in. na ulicach: Wirażowej, Globusowej, Wałowickiej, Cegielnianej i Techników.

Bariery usuwamy w lokalizacjach wskazanych przez mieszkańców oraz na podstawie własnych obserwacji. W poprzednim roku udało się wprowadzić poprawki w 130 lokalizacjach. Włochy są trzecią po Białołęce (21 miejsc) i Bielanach (20 miejsc) dzielnicą, gdzie przeprowadzimy w tym roku prace. Umowa o wartości 1,9 mln zł pozwoli przeprowadzić prace skierowane na usuwanie barier architektonicznych w połowie warszawskich dzielnic.

Lokalizacje najlepiej zgłaszać za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19 115 dostępnego w aplikacji na smartfony, pod numerem telefonu 19115 oraz za pośrednictwem strony internetowej warszawa19115.pl

Powered by Projectic.pl