Wracamy z kontrolą pojazdów ciężarowych - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

17-03-2021

Wracamy z kontrolą pojazdów ciężarowych

Zarząd Dróg Miejskich wspólnie ze Strażą Miejską i Policją wznawia kontrolę przeładowanych pojazdów ciężarowych. Przewoźnicy przekraczający dopuszczalne obciążenie muszą się liczyć ze słonymi karami.

Kontrole pojazdów ciężarowych rozpoczęliśmy w 2016 r., kiedy przejęliśmy to zadanie od Inspekcji Transportu Drogowego. Niestety, od marca 2019 r. musieliśmy je wstrzymać – po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości UE uchylił przepisy dotyczące dopuszczalnego nacisku na oś na polskich drogach. Teraz, po dwóch latach od tamtej decyzji, weszła w życie niezbędna nowelizacja ustawy o drogach publicznych i prawa o ruchu drogowym, uspójniająca polskie przepisy z unijnymi.

Zgodnie z nowym prawem, domyślnym limitem dla pojazdów ciężarowych jest 11,5 tony nacisku na jedną oś. Zarządcy dróg mogą wprowadzić specjalnym oznakowaniem dodatkowe, ostrzejsze limity. Pojazdy, które są konstrukcyjnie dostosowane do większego nacisku na oś, mogą poruszać się z takim obciążeniem tylko za specjalnym zezwoleniem. Ci, którzy takiego zezwolenia nie mają, muszą się liczyć z kontrolą i słonymi karami.

Kontrole będziemy prowadzić wspólnie ze Strażą Miejską, której funkcjonariusze mogą zatrzymać pojazd do kontroli. Obciążenie pojazdu będziemy mierzyć przy użyciu specjalnych mobilnych wag, rozkładanych w jednym z siedmiu punktów kontrolnych. W naszych kompetencjach jest też prowadzenie postępowania administracyjnego, zmierzającego do nałożenia kary na przewoźnika i – co ważne – uniemożliwienia kontynuacji przewozu pojazdem przekraczającym normy. Kary wahają się od 1500 zł do nawet 15 tys. zł.

Liczymy również na wsparcie policji podczas kontroli. Policjanci mogą bowiem wylegitymować kierowcę, sprawdzić dokumenty pojazdu oraz ładunku, a także skontrolować stan techniczny pojazdu. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pojazd nie jest zdatny do jazdy, będziemy o tym informować policję i wzywać funkcjonariuszy na miejsce kontroli.

 

Ruch ciężarówek w mieście jest nieunikniony. Szczególnie w tak dużym, jak Warszawa. Przestrzeganie norm dotyczących pojazdów ciężarowych to jeden z kluczowych elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przeładowane ciężarówki niszczą nasze drogi – jeden taki pojazd może uszkodzić nawierzchnię bardziej niż wszystkie pojazdy osobowe jadące tą ulicą w ciągu tygodnia.

Ograniczając to zjawisko oszczędzamy na remontach, a zebrane w ten sposób środki możemy przeznaczyć na inwestycje. Poprawiamy też płynność ruchu drogowego (przeładowane pojazdy są narażone na awarie), chronimy środowisko (kontrolując czy pojazd nie zanieczyszcza drogi) i polepszamy warunki konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami transportowymi (karząc nieuczciwych przewoźników). Poprzez kontrole chcemy zwiększyć świadomość przewoźników i zbudować konieczność przestrzegania norm prawnych.

Najbardziej zadowoleni będziemy wówczas, gdy wpływy z tytułu kontroli będą zerowe. Będzie to bowiem oznaczać, że przewoźnicy stosują się do obowiązujących przepisów.

Powered by Projectic.pl