Wybudujemy ronda na ulicy Kadetów - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

29-06-2017

Wybudujemy ronda na ulicy Kadetów

W przyszłym roku na skrzyżowaniach ulicy Kadetów z ulicą Poprawną i Łasaka powstaną ronda. Zmiany przyczynią się do uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie.

Rozwiązania, które wprowadzimy, poprawią bezpieczeństwo przejazdu, uspokoją ruchu i zwiększą czytelność układu skrzyżowania. Poprawią też przepustowość i płynność ruchu. Rozbudowa skrzyżowań ma ograniczyć liczbę wypadków, przede wszystkim z udziałem pieszych.

Realizacja zadania pozwoli na ulepszenie istniejącego układu komunikacyjnego. Rondo – na obu skrzyżowaniach – będzie miało 22 metry średnicy. Na wszystkich wlotach pojawią się wydłużone wyspy trójkątne z azylami dla pieszych i przejazdami dla rowerzystów. Ruch pieszych i rowerzystów będzie się odbywał po wydzielonej drodze rowerowej i chodniku. Przy okazji prac wybudujemy brakujące chodniki.

Na realizację inwestycji Rada Warszawy przyznała nam na ostatniej sesji dodatkowe środki (4 460 000 zł). W tym roku rozpoczniemy przygotowywanie dokumentacji projektowej. Prace w terenie planowane są na 2018 rok.

Powered by Projectic.pl