Wyregulujemy włazy i studzienki - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

29-06-2020

Wyregulujemy włazy i studzienki

Dbamy o bezpieczeństwo użytkowników dróg. Ogłosiliśmy przetarg na regulację włazów i wpustów kanalizacyjnych na wybranych odcinkach dróg w całej Warszawie. Jest to ciągła akcja, podobne prace prowadzimy co roku.

Tysiące samochodów przejeżdżające przez metalowe włazy, zmiany temperatury i nacisków, powodują, że studzienki, mogą się odkształcać. Włazy wykonane są z różnych materiałów, pracują zupełnie inaczej niż jezdnia. Chyboczące się, wystające lub zapadnięte studzienki zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym, a jazda po nich jest niekomfortowa. Dlatego, jak co roku, planujemy naprawić kilkaset włazów i wpustów. W ramach robót wykonany zostanie demontaż i regulacja. Ich lista będzie opracowywana na bieżąco.

Choć większość studzienek znajduje się w naszym pasie drogowym, to nie wszystkie należą do ZDM. Za wiele z nich odpowiadają inne spółki miejskie oraz firmy prywatne. Mimo to, w razie awarii to pogotowie drogowe ZDM niezwłocznie je zabezpiecza.

Co dokładnie?

Prace zaczniemy od sprawdzenia stanu technicznego włazów i kratek kanalizacyjnych. Jeśli będzie taka konieczność, zostaną wymienione na nowe. Wyregulowana zostanie także wysokość studzienki – aby była zlicowana z nawierzchnią jezdni. Na koniec odtworzona zostanie podbudowa i nawierzchnia wokół. Wykonawca zobowiązany jest potem do udzielenia 3 lat gwarancji na swoje prace.

Na oferty firm zainteresowanych wykonaniem prac czekamy do 8 lipca. Studzienki będą regulowane sukcesywnie przez cały sezon budowlany – do końca listopada.

Powered by Projectic.pl