Przebudujemy ul. Paderewskiego. Powtórny przetarg, bo ceny rosną - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

07-01-2022

Przebudujemy ul. Paderewskiego. Powtórny przetarg, bo ceny rosną

Nie rezygnujemy z przebudowy rembertowskiej ul. Paderewskiego między ulicami Katiuszy a Strycharską. Jeszcze w 2021 r. ogłosiliśmy w tym celu drugi przetarg. Poprzedni zakończył się fiaskiem, głównie z powodu rosnących w szybkim tempie cen materiałów i sporu między dwiema firmami zainteresowanymi realizacją inwestycji.

Powtórzony przetarg ogłosiliśmy 30 grudnia 2021 r. Termin składania ofert mija 14 stycznia. Firma, której powierzymy realizację zadania, będzie miała na to osiem miesięcy od dnia podpisania umowy. Liczymy, że tym razem nie dojdzie do komplikacji, a realizacja inwestycji rozpocznie się wiosną.

Wybrany wykonawca zmodernizuje jeden z ważniejszych odcinków ul. Paderewskiego – między ulicami Katiuszy a Strycharską. Po wschodniej stronie wybuduje chodnik, którego dziś brakuje. Mieszkańcy taką potrzebę wskazali w jednej z edycji budżetu obywatelskiego, a pomysł poparło 420 osób. Dziś na tym odcinku chodnik jest tylko po jednej stronie ulicy i piesi mają kłopot, aby poruszać się wzdłuż jezdni.

Zakres inwestycji jest jednak znacznie szerszy. Budowa chodnika musi się wiązać ze zmianą sposobu odwodnienia całej ulicy. Dotychczas woda spływała na pobocze i wsiąkała – po wybudowaniu chodnika nie będzie to już możliwe. Dlatego na całym odcinku powstanie kanalizacja deszczowa, która przyjmie wodę opadową z jezdni i chodników. Po jej budowie ułożymy nową nawierzchnię jezdni na całym odcinku. 

Dodatkowo wyremontowany zostanie chodnik po przeciwnej stronie ulicy, gdzie na tym samym fragmencie starą i w wielu miejscach nierówną oraz wyszczerbioną kostkę brukową zastąpią estetyczne płyty chodnikowe. Całość uzupełni wykonanie trawników i nasadzenie niskiej zieleni (ligustr pospolity) w kilku miejscach między jezdnią a nowym chodnikiem. Ponadto, w ramach tego zadania, posadzone zostaną dwa drzewa (grusze drobnoowocowe) na pasie dzielącym jezdnie al. gen. A. Chruściela „Montera” w pobliżu skrzyżowania z ul. Bombardierów. Będą to nasadzenia zastępcze za wycinkę jednego drzewa, które koliduje z przebiegiem nowego chodnika.

 

Pierwszy przetarg trwał zbyt długo

W pierwszym postępowaniu zgłosiło się sześć firm. Oferty czterech szybko przestały się liczyć, m.in. ze względu na brak kompletnej dokumentacji i zbyt wysokie ceny. Na stole pozostały dwie propozycje – warszawskich spółek Granar i Rokom. Ta pierwsza zaoferowała wykonanie prac za 1 mln 588 tys. zł brutto, druga – za 1 mln 943 tys. zł brutto.

Po analizie wybraliśmy ofertę Granaru. Przeważyło to, że była korzystniejsza finansowo. Informowaliśmy o tym w sierpniu zeszłego roku, szykując się do podpisania umowy. Ostatecznie do tego nie doszło. 

Finalnie powód leżał w rosnących w szybkim tempie cenach materiałów, bo właśnie ten argument przedstawili szefowie Granaru, odstępując od podpisu. Pewnie nie doszłoby do odmowy, gdyby kontroferent nie zakwestionował naszego wyboru. Rokom bowiem odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej twierdząc, że konkurent za nieco ponad 1,5 mln zł nie jest w stanie przebudować ul. Paderewskiego. KIO nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości, jednak rozstrzyganie przez nią sprawy wydłużyło procedurę przetargową o cztery miesiące i termin jej podpisywania wypadł w innej niż wcześniej sytuacji na rynku. W efekcie postępowanie musieliśmy unieważnić i przygotować nowe.

Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu:

Paderewskiego-SOR-zatwierdzony

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl