Wyremontujemy wiadukt nad Globusową - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

22-06-2022

Wyremontujemy wiadukt nad Globusową

Ogłosiliśmy przetarg na remont wiaduktu nad ul. Globusową. Naprawa obiektu znajdującego się w ciągu ulic Świerszcza i Potrzebnej polegać będzie na wymianie płyty pomostu wiaduktu drogowego i kładki dla pieszych. Dzięki przeprowadzonym w ubiegłym roku badaniom stanu technicznego, możliwe będzie częściowe zachowanie podpór.

Wiadukt nad ul. Globusową ma niemal 60 lat. Przez te 6 dekad nie miał lekkiego życia. Upływający czas i intensywna eksploatacja spowodowały, że nadaje się on wyłącznie do kapitalnego remontu.

Duży wpływ na jego obecny stan mają też uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez pojazdy przekraczające dopuszczalną wysokość pod wiaduktem. Również uszczelnienia nie wytrzymały próby czasu – przeciekająca woda powoli, lecz konsekwentnie naruszała betonowo-stalową konstrukcję.

W latach 1979, 1995 i 2001 wykonywane były wzmocnienia podłoża gruntowego, a w ostatnich latach ustawione zostały dodatkowe podpory. Tymczasowe rozwiązania już nie wystarczą, dlatego zdecydowaliśmy o kapitalnym remoncie.

Zakres prac

Remont wiaduktu polegać będzie na wymianie płyty pomostu wiaduktu drogowego i kładki dla pieszych. Dzięki przeprowadzonym w zeszłym roku badaniom stanu technicznego obiektu, będziemy mogli zachować jego podpory. Zostaną one skute tylko częściowo, w celu dostosowania do położenia nowej konstrukcji płyty. Stara betonowa konstrukcja nośna zostanie zastąpiona nową, zespoloną (belki stalowe ze współpracująca żelbetową płytą pomostu).

Obiekt zostanie wyposażony w płyty przejściowe, których dotychczas nie było – są one ważnym elementem konstrukcji zmniejszającym obciążenia i wydłużającym żywotność. Istniejący pas zieleni (który był jednym z głównych czynników degradacji obiektu), zostanie zastąpiony donicami z zielenią.

Docelowo układ skrzyżowania w obrębie jezdni się nie zmieni, pozostanie możliwość skrętu, oraz warunki przejezdności jak przed remontem.

Chodniki i droga dla rowerów

Obecnie w ciągu ulic Świerszcza i Potrzebnej, mamy tylko chodnik dla pieszych. Projekt i budowa zakładają wykonanie rezerwy pod umożliwienie przeprowadzenia w przyszłości niezależnej od pieszych ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Świerszcza-Potrzebnej, która zostanie połączona z drogą dla rowerów na obiekcie. Układ ul. Globusowej pozostanie bez zmian.

Na oferty w przetargu czekamy do 7 lipca. Więcej informacji o przetargu można znaleźć tutaj.

Powered by Projectic.pl