Z Dziennika Budowy - Hynka 5 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

07-09-2012

Z Dziennika Budowy – Hynka 5

Zakończyliśmy prace związane z przygotowaniem remontowanego wiaduktu północnego wzdłuż ul. Hynka na ułożenie warstwy wiążącej masy bitumicznej.

Wykonawca prac jeszcze w piątek przystąpił do jej  układania. W weekend ułożono  kolejną warstwę ścieralną. Po ułożeniu nawierzchni na wiadukcie przystąpimy do prac wykończeniowych na tym obiekcie. W tym tygodniu zaplanowano uszczelnienie chodników i krawężników, mocowanie kotew w słupkach, niektóre elementy barier energochłonnych zostaną również wymienione. Wykonawca nie zapomni także o uzupełnieniu dylatacji na kapach. Po wykonaniu prac kosmetycznych pozostanie jeszcze wykonanie oznakowania poziomego.

W najbliższych dniach zostanie również przywrócony ruch kołowy na wiadukcie północnym. Do połowy października na obu wiaduktach będą ograniczenia w ruchu związane z pracami kosmetycznymi. Na początku października wykonawca przewiduje również położenie nawierzchnio – izolacji. W związku z tymi pracami nie przewiduje się jednak ponownego zamykania wiaduktów.

Remont wiaduktów wzdłuż ul Hynka rozpoczęliśmy na początku lipca. W pierwszej kolejności zdjęliśmy nawierzchnię bitumiczną i izolację na wiadukcie południowym. Prace na tym obiekcie zostały ukończone już 14 sierpnia i przeniosły się na wiadukt północny.

Powered by Projectic.pl