Zagrożenie wścieklizną. Zamieściliśmy tablice przy drogach - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

28-12-2021

Zagrożenie wścieklizną. Zamieściliśmy tablice przy drogach

Przybywa wykrytych przypadków wścieklizny na Mazowszu. W ostatnim czasie stwierdzane są kolejne na terenie Warszawy – odnotowano je już w Wawrze, Wesołej, Rembertowie, na Targówku i Pradze-Południe, a od kilku dni zagrożenie obejmuje także Wilanów. W tych dzielnicach przy naszych drogach umieściliśmy odpowiednie tablice informujące.

Mazowsze zmaga się z przypadkami wścieklizny u wolno żyjących zwierząt. W ostatnim czasie ich liczba wzrasta. Dlatego od września wojewoda mazowiecki wydaje kolejne rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny u zwierząt, wskazując nowe obszary zagrożone. Na terenie Warszawy to już nie tylko dzielnice Wawer, Wesoła, Targówek, Rembertów i Praga-Południe, ale także Wilanów.

Rozporządzenie określa obszar zagrożony wścieklizną i nakazuje m.in. jego oznakowanie. W Warszawie w dzielnicach, gdzie wykryto przypadki wścieklizny, już umieściliśmy przy naszych drogach tablice z napisem: „Uwaga! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”.

Psy na smyczy, koty w domu

Wydane przez wojewodę rozporządzenie zakazuje na obszarach zagrożonych organizowania polowań, wystaw, pokazów czy innych wydarzeń z udziałem psów, kotów i innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę. Dokument nakazuje wyprowadzanie psów na smyczy i trzymanie kotów w pomieszczeniach zamkniętych. Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców danego obszaru, jak również osoby czasowo tam przebywające.

Warto też zachować ostrożność w przypadku spotkania na swojej drodze dzikiego, również rannego zwierzęcia. Ono także może być zarażone wścieklizną. Nawet w przypadku chęci pomocy, nie należy go dotykać ani podejmować działań na własną rękę, tylko zawiadomić odpowiednie służby.

Objawy choroby

Wścieklizna u zwierząt objawia się m.in. w agresywnym zachowaniu, ślinotoku, połykaniu przez zwierzęta ziemi, kamieni; jest chorobą śmiertelną. U człowieka, po dostaniu się wirusa do ośrodkowego układu nerwowego, występują objawy zapalenia mózgu: bóle głowy, nudności, pobudzenie psychoruchowe przechodzące w okres porażenny, śpiączka i zgon. Objawem charakterystycznym jest niemożność spożycia jakiegokolwiek płynu (wodowstręt).

Powered by Projectic.pl