Zakończenie prac w al. Krakowskiej - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

27-12-2013

Zakończenie prac w al. Krakowskiej

Tak jak zapowiadaliśmy w październiku, kończymy prace montażowe w al. Krakowskiej nad torami kolejowymi, na przystanku PKP Rakowiec i w Al. Jerozolimskich, gdzie  pojawiły się już nowe urządzenia dźwigowe.

Zamontowaliśmy już konstrukcję stalową ocynkowaną, malowaną proszkowo, konstrukcja została obudowana szkłem bezpiecznym w kolorze jasnego brązu. Drzwi przystankowe są dwu panelowe i przeszklone. Zamontowany system sterowania elektryczny 24V będzie odbywał się  za pomocą przycisków w kabinie. Instalacja elektryczna została wykonana zgodnie z normą IEC 742. Elementy układu  elektronicznego zostały  zamieszczone w zamykanej szafie. Korzystanie z windy nie będzie wymagało trzymania przycisku przez cały czas, wystarczy jednorazowe przyciśnięcie, aby dostać się na żądany poziom.

Oprócz tego nowe urządzenia będą posiadały system monitoringu, na każdą windę zostaną przeznaczone cztery kamery, trzy na zewnątrz, gdzie jedna z kamer swoim zasięgiem będzie obejmowała całe urządzenie z zewnątrz i jedna w środku kabiny. Obraz z kamer będzie przekazywany  bezpośrednio do firmy, której pracownicy w przypadku ewentualnej dewastacji będą interweniowali. Docelowo w roku 2014, kamery pojawią się we wszystkich urządzeniach dźwigowych znajdujących się w naszym zarządzie, w sumie to 105 obiektów.

Ostatnie prace przy urządzeniach i montaż kamer będą realizowane już w Nowym 2014 Roku. Koniec prac nie oznacza, że urządzenia zostaną natychmiast oddane do eksploatacji. Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami po zakończeniu prac, dokumentacja powykonawcza musi być przesłana do Urzędu Dozoru Technicznego, który po przeprowadzonej inspekcji wydaje decyzję, bądź może żądać ewentualnych poprawek, jeśli stwierdzi jakiekolwiek uchybienia. Dopiero po wydanej decyzji urządzenia zostaną oddane do użytku.

Na decyzję inspektora nadzoru budowlanego czekają również nowo wybudowane windy na wiadukcie wzdłuż ul. Saskiej, tam ze względu na fakt, że windy były budowane od podstaw, a nie na istniejącym już fundamencie, dodatkowo oprócz decyzji Urzędu Dozoru Technicznego jest  wymagana także decyzja nadzoru budowlanego, na którą obecnie czekamy.

Powered by Projectic.pl