Zaprojektujemy trasę rowerową na ul. Lucerny - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

20-06-2024

Zaprojektujemy trasę rowerową na ul. Lucerny

Podpisaliśmy umowę z wykonawcą projektu trasy rowerowej wzdłuż ul. Lucerny w Wawrze. Ma na to zadanie 16 miesięcy. Inwestycja obejmie całą ulicę – blisko dwa kilometry od Traktu Lubelskiego do ul. Patriotów, w tym zakładamy powstanie nowego mostku nad kanałem Nowe Ujście.

Ulica Lucerny.

Ulica Lucerny łączy dwie ważne wawerskie arterie – Trakt Lubelski i ul. Patriotów. Jej przedłużenie w postaci ul. Kadetów łączy się z kolei z Wałem Miedzeszyńskim. Stanowi także drogę zbiorczą dla odchodzących od niej licznych pomniejszych ulic. Mimo ważnej roli brakuje w jej ciągu drogi dla rowerów. Właśnie podjęliśmy kolejny krok, by to zmienić.

W marcu poznaliśmy chętnych na zaprojektowanie trasy rowerowej wzdłuż ul. Lucerny. Zgłosiło się dwóch wykonawców. Po przyjrzeniu się obu ofertom wybraliśmy tę firmy Infra, która zaprojektuje nową trasę za niecałe 660 tys. zł. Z kolei pod koniec maja podpisaliśmy umowę. Na wykonanie zadania wykonawca ma 16 miesięcy.

Rowerem przez całą ul. Lucerny, w tym przez most 

Inwestycja obejmie całą ul. Lucerny. W ten sposób sieć tras rowerowych w Wawrze wydłuży się o mniej więcej 1,7 km. Zgodnie ze wstępną koncepcją na odcinku od ul. Patriotów do ul. Węglarskiej droga rowerowa będzie oddzielona od chodnika. Natomiast dalej do Traktu Lubelskiego w celu ograniczenia wycinki drzew powstanie ciąg pieszo-rowerowy.

Cała trasa ma łączyć się z przejazdem rowerowym na skrzyżowaniu Traktu Lubelskiego z ulicami Lucerny i Kadetów oraz projektowaną trasą rowerową przy skrzyżowaniu ulic Lucerny i Mrówczej.

W ramach przygotowanej zawczasu koncepcji zaproponowano również budowę zatoki autobusowej przy przystanku Lucerny 04 (zaraz za Traktem Lubelskim w kierunku ul. Patriotów) wraz z wiatą oraz oddzielnym chodnikiem.

Zaproponowano również nowy most nad kanałem Nowe Ujście. Obiekt ma umożliwić rozdzielenie ruchu rowerowego i pieszego. Te zmiany zapowiadaliśmy już pod koniec grudnia przy okazji wprowadzenia tam zmienionej organizacji ruchu, czyli lokalnego zwężenia, które jednocześnie wymusiło przestrzeganie przez kierowców prędkości i stworzyło więcej przestrzeni dla pieszych. Projektant będzie miał za zadanie zaproponować nowy, bezpieczny obiekt, przez który zostanie przeprowadzona droga rowerowa.

Projekt oparty na koncepcji 

Na razie dysponujemy przygotowaną wcześniej koncepcją „rowerowego kręgosłupa Wawra” czyli trasy rowerowej wzdłuż Lucerny i Patriotów. Ona ma za zadanie wyznaczyć projektantom podstawowe rozwiązania. Jednocześnie już teraz pozwala nam spojrzeć z innej perspektywy i wprowadzić ewentualne zmiany w wymaganiach dla projektantów. W ten sposób zrezygnowaliśmy z połączenia chodnika i drogi dla rowerów w jeden wspólny ciąg tuż przy skrzyżowaniu z ul. Mielecką czy odginania osi drogi przed wlotami z poprzecznych ulic. Dokumentacja projektowa, którą przygotuje wybrany przez nas projektant w oparciu o te wytyczne, będzie już gotowym zestawem dokumentów, na podstawie których firma budowlana będzie mogła prowadzić prace.

Aktualizacja

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany w połowie marca 2024 r. i następnie zaktualizowany o nowe istotne informacje pod koniec kwietnia (po wyborze wykonawcy) oraz w drugiej połowie czerwca (podpisanie umowy).

Powered by Projectic.pl