04-10-2018

ZDM włącza się w walkę ze smartfonowymi zombie

ZDM włącza się w walkę ze smartfonowymi zombie

Razem z Tramwajami Warszawskimi zaczęliśmy dziś znakowanie przejść dla pieszych w okolicach ponad 200 stołecznych szkół. Te działania to kolejna odsłona kampanii Bądźmy Razem Bezpieczni.

W ciągu najbliższych dwóch tygodni przed przejściami pojawią się duże napisy z hasłem „Odłóż Smartfon i Żyj”. To wyzwanie logistyczne, ale warte poświęconych godzin pracy. Liczymy, że zaintrygowani akcją mieszkańcy Warszawy zwiększą swoją czujność, ponieważ KAŻDY z nas jest pieszym.

Kolejna odsłona kampanii skupia się tym razem na młodzieży ze stołecznych szkół: Dzisiaj rozpoczynamy kolejną odsłonę kampanii. W ciągu najbliższych dwóch tygodni napisy z hasłem ”Odłóż smartfon i żyj” pojawią się na ponad 200 przejściach dla pieszych, zlokalizowanych w obrębie warszawskich szkół. Dlaczego akurat przejścia przy szkołach? Odpowiedź jest prosta – z naszych obserwacji wynika, że grupą najbardziej narażoną na niebezpieczeństwo, towarzyszące użytkowaniu smartfonów podczas przechodzenia przez pasy, jest właśnie młodzież – dodaje Wojciech Bartelski. Zarówno Tramwaje Warszawskie, Miasto Stołeczne Warszawa, jak i Zarząd Dróg Miejskich, co roku realizują kampanie społeczne, służące poprawie bezpieczeństwa w ruchu ulicznym. Wzajemne partnerstwo stanowi gwarancję zwiększenia zasięgu kampanii, co będzie miało pozytywne przełożenie na promocję przekazów projektu.

Przyczyną coraz większej liczby wypadków komunikacyjnych jest nieodpowiedzialne korzystanie z urządzeń mobilnych w ruchu drogowym. Stale podejmujemy działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu. Mimo tego, w dalszym ciągu liczba wypadków z pieszymi jest wysoka. W stosunku do 2016 roku wzrosła ona o 2,5% i wciąż stanowi prawie 36% wszystkich wypadków. Piesi są też najbardziej poszkodowaną grupą użytkowników dróg – stanowią aż 68% ofiar śmiertelnych. Dlatego miasto zawsze chętnie wspiera i inicjuje kampanie na rzecz poprawy tego stanu rzeczy – zaznacza Renata Kaznowska, wiceprezydent m. st. Warszawy.

Zarząd Dróg Miejskich to także kampanie społeczne, którymi chcemy zwrócić uwagę na ważne społecznie tematy. Wśród nich najnowsza, skierowana do kierowców kampania „10 metrów – zachowaj (się)”, która miała na celu zwrócenie uwagi na zagrożenie, wynikające z nielegalnego parkowania samochodów w rejonie przejść. Takie parkowanie to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszego uczestnika ruchu. Od kilku lat prowadzimy działania, mające na celu poprawę sytuacji pieszych na stołecznych drogach. Kampania społeczna „10 metrów” to kolejny  element działań w tym zakresie – podkreśla Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.

Kampania społeczna „Bądźmy Razem Bezpieczni” z roku na rok znajduje coraz większe grono odbiorców, co znacząco przekłada się na zmniejszenie liczby wypadków na drogach.

Powered by Projectic.pl