Zieleń i oświetlenie ul. L. Kondratowicza - wiele ofert - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

29-04-2022

Zieleń i oświetlenie ul. L. Kondratowicza – wiele ofert

Otworzyliśmy oferty w kolejnych dwóch przetargach związanych z przebudową ul. Kondratowicza. Nowe oświetlenie wybudować chcą 3 firmy, a do posadzenia zieleni chętnych jest 5 firm. W pierwszym postępowaniu propozycje zawierają się w przedziale od 3,7 do 4,8 mln zł, a w drugim - od 7,5 do 10 mln zł.

Budowa drugiej linii metra na Targówek zbliża się do końca. Finalizacja prac połączona jest z przyśpieszeniem tempa robót na powierzchni. Ul. L. Kondratowicza diametralnie zmieni się na całym kluczowym odcinku, czyli między ulicami Rembielińską a Św. Wincentego. Nie będzie przypominać arterii sprzed 2018 r., a przejdzie całkowitą metamorfozę – stanie się bezpieczna, w pełni dostępna dla wszystkich uczestników ruchu, a także bardziej zielona.

Przedsięwzięcie koordynują trzy miejskie jednostki – Metro Warszawskie, Zarząd Transportu Miejskiego i Zarząd Dróg Miejskich. Naszą rolą jest dopilnowanie prac nad korytarzem podziemnej kolei. Podzieliliśmy je na cztery segmenty: prace drogowe, sygnalizacje, oświetlenie i zieleń. Pierwszy powierzyliśmy miejskiemu Zakładowi Remontów i Konserwacji Dróg (ZRiKD), drugi, trzeci i czwarty przydzielimy wykonawcom zewnętrznym.

W przetargach na oświetlenie i zieleń właśnie otworzyliśmy oferty. W pierwszym postępowaniu zgłosiły się trzy firmy – Elektro-Lech (4 mln 399 tys. 17 zł brutto), Jimmy (4 mln 785 tys. 605 zł brutto) i Podkowa (3 mln 685 tys. 152 zł brutto). Natomiast posadzeniem nowej zieleni na ul. L. Kondratowicza zainteresowanych jest 5 firm – AG-Complex (8 mln 999 tys. 617 zł brutto), Biosfera (7 mln 468 tys. 939 zł brutto), Palmett (10 mln 49 tys. 134 zł brutto), Remondis (7 mln 627 tys. 554 zł brutto) i Werde (8 mln 432 tys. 824 zł brutto).

282 latarnie, 335 lamp i 491 drzew

Zadaniem wybranego wykonawcy w przetargu „oświetleniowym” będzie zamontowanie przy jezdniach między ulicami Rembielińską a św. Wincentego 90 wysokich na 11 m słupów, a przy chodnikach i ścieżkach rowerowych – 192 o wysokości od 4,4 do 6 m. Na łącznie 282 nowych latarniach zawiesi 335 ledowych lamp. Oprawy będą takie same, jak na innych ulicach, które zmieniły wygląd przy okazji budowy pod nimi metra. Odnowiona zostanie cała infrastruktura oświetleniowa. Cztery szafy sterujące oświetleniem będą umiejscowione tak, żeby nie rzucały się w oczy. W ziemi znajdzie się 6 km okablowania.

Z kolei firma, którą wskażemy do zazielenienia ul. L. Kondratowicza, przede wszystkim posadzi blisko pół tysiąca drzew. Oko cieszyć będzie dokładnie 491 – głównie klony, jesiony, platany, lipy, ale też i wiśnie, jabłonie oraz kasztanowce. Wzbogacą i uzupełnią istniejące szpalery drzew oraz utworzą zupełnie nowe po obu stronach ulicy, oraz w pasie dzielącym na jej środku. W zależności od gatunku drzewa będą mieć od 5 do aż 9 metrów wysokości licząc od szczytu korony.

 

Zamówienie obejmuje też posadzenie krzewów i pnączy, założenie trawników, z których część zostanie zamieniona w łąki kwietnie oraz wykonanie ogrodów deszczowych. Tam, gdzie to koniecznie, ziemia zostanie najpierw wymieniona, aby rośliny miały odpowiednie warunki do wzrostu. Krzewy, których będą dziesiątki tysięcy, posłużą głównie do założenia gęstych żywopłotów.

Wykonawca „oświetleniowy” będzie miał 5 miesięcy od daty podpisania umowy na wywiązanie się z powierzonego zadania, a wykonawca od zieleni – 180 dni.

Podbudowa i krawężniki

W trzecim przetargu, na budowę nowych sygnalizacji świetlnych w pięciu lokalizacjach, oferty otworzyliśmy 12 kwietnia. Zgłosiły się dwie firmy – AWE (2 mln 84 tys. 654 zł brutto) i Podkowa (2 mln 392 tys. 817 zł brutto). W tym tygodniu spłynęły do nas wszystkie dokumenty, o które poprosiliśmy obie firmy – trwa analiza ofert. Liczymy, że do połowy maja wskażemy, który podmiot wybuduje światła na skrzyżowaniach z ul. Łabiszyńską i ul. Chodecką, na wjeździe pod Mazowiecki Szpital Bródnowski, a także na dwóch przejściach dla pieszych.

Od półtora miesiąca prowadzone są natomiast prace przez ZRiKD. Najpierw polegały na profilowaniu terenu przyszłych jezdni i wywożeniu nadmiaru ziemi. Od ponad trzech tygodni wiążą się z układaniem podbudowy pod warstwy wiążącą i ścieralną asfaltu – gotowa jest między skrzyżowaniami z ulicami Łabiszyńską i Rembielińską oraz na ok. 150-metrowym fragmencie od Łabiszyńskiej w kierunku Chodeckiej. Po majówce Zakład planuje rozpocząć tam układanie krawężników oraz przygotowywać podbudowę na pozostałym odcinku ul. L. Kondratowicza.

Powered by Projectic.pl