ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
13-09-2017

„Zielona fala” na Żwirki i Wigury coraz bliżej

Trwają prace przy koordynacji sygnalizacji świetlnych na 9 skrzyżowaniach w ciągu ul. Żwirki i Wigury. Dzięki temu już wkrótce uzyskamy efekt tzw. „zielonej fali”, który przełoży się na komfort jazdy i bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Prace są już zaawansowane. Za nami roboty przygotowawcze – m.in. związane z okablowaniem i  wymianą urządzeń sygnalizacyjnych – na skrzyżowaniach z ul. Wawelską i Banacha. W najbliższych dniach w tych miejscach zostanie wdrożone nowe oprogramowanie sterujące. Konieczność przeprowadzenia prac na skrzyżowaniu z ul. Wawelską potwierdziła niedawna podwójna awaria po intensywnych opadach deszczu. Sygnalizacja nie działała tam w porannym szczycie komunikacyjnym, z powodu przepalenia przewodów elektrycznych. Prowadzona obecnie modernizacja zapobiegnie takim sytuacjom w przyszłości.

Podobne roboty (ziemne i kablowe) trwają właśnie na skrzyżowaniu z ul. Racławicką. Tam zaplanowaliśmy większe zmiany w organizacji ruchu – skręt w lewo z Racławickiej w stronę lotniska będzie możliwy z dwóch pasów ruchu (na wydzielonej fazie świetlnej). Na wdrożenie nowego oprogramowanie czekają też skrzyżowania w ciągu ulicy Racławickiej (z ul. Miłobędzką i ul. Do Fortu). Równolegle trwają prace projektowe na pozostałych skrzyżowaniach, głównie w zakresie dostosowania tras nowego okablowania.

Szeroki zakres prac

Planowana „zielona fala” to projekt sterowania sygnalizacją świetlną na 9 skrzyżowaniach i przejściach na ul. Żwirki i Wigury (z ul. 17. Stycznia, przy przystanku Leżajska, ul. 1. Sierpnia, ul. Wyględowską, ul. Racławicką, ul. Pruszkowską, ul. księcia Trojdena, ul. Banacha i ul. Wawelską). Zmiany obejmą też skrzyżowania ul. Racławickiej z ul. Miłobędzką i ul. Do Fortu.

Inwestycja zakłada dostosowanie sygnalizacji świetlnych do pracy w pełnej koordynacji. Dzięki odpowiednim programom sygnalizacji i wprowadzeniu algorytmów koordynacyjnych, możliwe będzie uzyskanie efektu "zielonej fali". Przy okazji w koordynację włączona zostanie także ulica Racławicka, na odcinku od ulicy Wołoskiej.

Wszystkie skrzyżowania będą działać w pełnej akomodacji (dostosowanie do natężenia ruchu). Sygnalizacje zostaną wyposażone w detekcję dla pieszych i rowerzystów oraz w urządzenia akustyczne. Tam, gdzie to konieczne, urządzenia sygnalizacyjne przejdą remont.

Nowe światła przy Hynka

Równolegle do „zielonej fali” prowadzimy przygotowania do przebudowy świateł na skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury z ul. Hynka (trwa przetarg, w którym wyłonimy wykonawcę prac). Na skrzyżowaniu pojawią się nowoczesne urządzenia sygnalizacyjne. Światła będą działać w pełnej akomodacji. Modernizacja zakłada też wyznaczenie przejazdów rowerowych i remont chodników wokół skrzyżowania. Sygnalizacja zostanie skoordynowana z pozostałymi skrzyżowaniami w ciągu ul. Żwirki i Wigury.

Zdjęcia

Budżet partycypacyjny - dyskutuj o pomysłach
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie