Zielone światło dla bezpieczeństwa – nowe sygnalizacje na Pradze i we Włochach - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

06-02-2020

Zielone światło dla bezpieczeństwa – nowe sygnalizacje na Pradze i we Włochach

Kontynuujemy program budowy nowoczesnych sygnalizacji świetlnych na najbardziej niebezpiecznych przejściach dla pieszych. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na budowę świateł na trzech zebrach przy Dworcu Wschodnim oraz jednej w alei Krakowskiej.

Chcemy, aby nowe światła pojawiły się na trzech przejściach dla pieszych przez ul. Kijowską, w pobliżu Dworca Wschodniego. Dziś zebry przy Dworcu Wschodnim rozprowadzają ruch pieszy przez cztery pasy ul. Kijowskiej i przez torowisko. Nowe światła uporządkują ruch i ułatwią pieszym przekroczenie jezdni. Wszystkie przejścia wyposażymy w nowoczesne urządzenia sygnalizacyjne, których praca będzie skoordynowana z pozostałymi światła w ciągu ul. Kijowskiej. Na wykonanie tych prac wybrany wykonawca będzie miał 120 dni od momentu zawarcia umowy.

Na przejściu przez al. Krakowską przy ul. Lipowczana sygnalizacja zapewni pieszym bezpieczne przekraczanie jezdni i torowiska tramwajowego. Do pokonania są  tam 3 pasy ruchu w każdym kierunku, w warunkach intensywnego ruch pojazdów. Przy okazji budowy świateł chodnik w rejonie przejścia dla pieszych zostanie wyremontowany. Na wykonanie tych prac wybrany wykonawca będzie miał 150 dni od momentu zawarcia umowy.

Oba projekty przewidują montaż sygnalizacji dźwiękowej oraz automatycznej detekcji pieszych i pojazdów. Na chodnikach zostaną też wykonane pasy prowadzące, które ułatwiają osobom niewidomym orientację w przestrzeni.

Przejścia przez Kijowską i al. Krakowską są jednymi z najniżej ocenionych w przeprowadzonym przez ZDM audycie bezpieczeństwa przejść dla pieszych. Do tej pory zbadaliśmy ponad 3 tysiące zebr. Na podstawie wyników audytu planujemy działania związane z poprawą bezpieczeństwa – budowę sygnalizacji świetlnej, budowę rond, azyli, progów zwalniających czy innych elementów uspokojenia ruchu.

Oferty w przetargu na budowę sygnalizacji można składać do 20 lutego. Dokumentacja przetargowa jest dostępna na stronie ZDM w zakładce „Zamówienia publiczne”.

Powered by Projectic.pl