08-03-2018

Zmiany na trzech skrzyżowaniach na Ochocie. Sześciu wykonawców zainteresowanych pracami

Nowoczesna sygnalizacja i zmiany w organizacji ruchu – wkrótce takie prace przeprowadzimy na trzech ruchliwych skrzyżowaniach w dzielnicy Ochota. Chęć przeprowadzenia robót zadeklarowało sześciu wykonawców. Po rozstrzygnięciu przetargu rozpoczniemy prace w terenie.

Zmiany na trzech skrzyżowaniach na Ochocie. Sześciu wykonawców zainteresowanych pracami

Przetarg podzieliliśmy na dwie części, w zależności od lokalizacji. Na część pierwszą – przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic Sokołowskiego „Grzymały” – Szczęśliwicka oraz Kopińska – Białobrzeska – otrzymaliśmy dwie ofert na kwoty między 2,7-2,8 mln zł brutto. Na część drugą (Dickensa – Białobrzeska) wpłynęły cztery oferty, na kwoty między 600 a 830 tys. zł brutto. Wybrani wykonawcy będą mieć 95 i 60 dni na wykonanie prac (odpowiednio dla skrzyżowań Sokołowskiego „Grzymały” – Szczęśliwicka i Kopińska – Białobrzeska oraz Dickensa – Białobrzeska).

Nie tylko nowa sygnalizacja

Ciąg ulic Sokołowskiego „Grzymały” i Kopińskiej to jedna z głównych arterii Ochoty. Na co dzień musi radzić sobie z rozprowadzeniem dużego natężenia ruchu w różnych kierunkach. Z kolei ulica Dickensa to droga zbiorcza, kanalizująca ruch z szeregu pobliskich ulic. Sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach, na których przeprowadzimy zmiany są już mocno wyeksploatowane i awaryjne. Do ich mniej wydajnego działania przyczyniły się też liczne zdarzenia drogowe, które kończyły się uszkodzeniem urządzeń.

Przebudowy, które przeprowadzimy w najbliższych miesiącach, poprawią bezpieczeństwo ruchu i sposób funkcjonowania skrzyżowań. Dzięki wprowadzeniu pełnej akomodacji (dostosowania do natężenia ruchu) ruch stanie się bardziej płynny. Każde ze skrzyżowań zostanie wyposażone w zupełnie nowe urządzenia – okablowanie, sterowanie, nowe maszty i sygnalizatory. A dzięki wyposażeniu lewoskrętów z głównego kierunku w oddzielne fazy sygnalizacji, znacząco poprawi się bezpieczeństwo (bezkolizyjny skręt).

Przebudowę sygnalizacji świetlnych połączymy z uporządkowaniem organizacji ruchu. Na każdym ze skrzyżowań pozostawimy rezerwy pod przyszłą infrastrukturę rowerową (przejazdy, drogi dla rowerów). Na skrzyżowaniu „Grzymały” Sokołowskiego – Szczęśliwicka lekko przesunięte zostaną przejścia dla pieszych, w tym linie zatrzymania dla samochodów. Pojawi się dodatkowy pas do skrętu w prawo na północno-wschodnim wlocie ul. Szczęśliwickiej. Zaplanowaliśmy też korektę łuków skrzyżowania, obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych (wraz z montażem płyt ostrzegawczych) i remont chodnika w obrębie skrzyżowania.

Podobne zmiany obejmą sąsiednie skrzyżowanie – ulic Kopińskiej i Białobrzeskiej. Tu też poszerzymy i lekko przesuniemy przejścia dla pieszych, a główny lewoskręt z ul. Kopińskiej wyposażymy w oddzielną fazę sygnalizacji. Obydwa skrzyżowania zostaną ze sobą skoordynowane. Z kolei na skrzyżowaniu ulic Dickensa – Białobrzeska – Urbanistów, oprócz nowych urządzeń sygnalizacyjnych i lewoskrętów wyposażonych w oddzielną fazę świetlną, wyznaczymy nowe pas do skrętu w lewo z ul. Urbanistów. Upłynni to ruchu z tego wlotu. Przez skrzyżowanie zostaną przeprowadzone pasy rowerowe.

WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETARGU

Powered by Projectic.pl