10/2019 Petycja w sprawie remontu chodnika w ul. Wyszogrodzkiej - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

10/2019 Petycja w sprawie remontu chodnika w ul. Wyszogrodzkiej

 • Odwzorowanie cyfrowe petycji

 • Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycę lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

  BRAK ZGODY NA PUBLIKACJĘ DANYCH

 • Data wpływu do Zarządu Dróg Miejskich

  13.05.2019
 • Dane dotyczące przebiegu postępowania (w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji)

  13 maja 2019 r. – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.

  14 maja 2019 r. – odpowiedź na petycję.

 • Ogłoszenie o sposobie załatwienia petycji oraz cyfrowe odwzorowanie zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji

Powered by Projectic.pl