10/2019 Petycja w sprawie remontu chodnika w ul. Wyszogrodzkiej

Odwzorowanie cyfrowe petycji

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycę lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

BRAK ZGODY NA PUBLIKACJĘ DANYCH

Data wpływu do Zarządu Dróg Miejskich

13.05.2019

Dane dotyczące przebiegu postępowania (w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji)

13 maja 2019 r. – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.

14 maja 2019 r. – odpowiedź na petycję.

Ogłoszenie o sposobie załatwienia petycji oraz cyfrowe odwzorowanie zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji

Powered by Projectic.pl