13/2019 Petycja w sprawie ul. Paderewskiego

Odwzorowanie cyfrowe petycji

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycę lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

BRAK ZGODY NA PUBLIKACJĘ DANYCH

Data wpływu do Zarządu Dróg Miejskich

31.07.2019

Dane dotyczące przebiegu postępowania (w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji)

31.07.2019 r. – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.

27.09.2019 r. – odpowiedź na petycję.

Ogłoszenia w sprawie petycji wielokrotnych odwzorowanie cyfrowe ogłoszenia

Powered by Projectic.pl