13/2019 Petycja w sprawie ul. Paderewskiego - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

13/2019 Petycja w sprawie ul. Paderewskiego

 • Odwzorowanie cyfrowe petycji

 • Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycę lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

  BRAK ZGODY NA PUBLIKACJĘ DANYCH

 • Data wpływu do Zarządu Dróg Miejskich

  31.07.2019
 • Dane dotyczące przebiegu postępowania (w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji)

  31.07.2019 r. – wpływ petycji do Zarządu Dróg Miejskich.

  27.09.2019 r. – odpowiedź na petycję.

 • Ogłoszenia w sprawie petycji wielokrotnych odwzorowanie cyfrowe ogłoszenia

Powered by Projectic.pl