ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Szczegóły zamówienia

DPZ/133/PN/120/17

Kategoria zamówienia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 12:00 20 października 2017

Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej, materiałów przetargowych a także pełnienie nadzorów autorskich Przebudowy Placu Pięciu Rogów w Warszawie.

Termin składania dokumentów: 10:00 31 października 2017

pliki do pobrania

DOKUMENT DATA ZAMIESZCZENIA POBIERZ
Ogłoszenie o zamówieniu 20.10.2017 pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 20.10.2017 doc
Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami 20.10.2017 zip
Informacja z otwarcia ofert 31.10.2017 pdf
Rozstrzygnięcie postępowania 17.11.2017 pdf
Budżet partycypacyjny - głosuj na po
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie