Szczegóły zamówienia

DPZ/80/PN/77/18

Kategoria ogłoszenia: Rozstrzygnięte

Data ogłoszenia: 12 lipca 2018

Opracowanie dokumentacji projektowych na doświetlenie przejść dla pieszych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Termin składania dokumentów : 23 lipca 2018 10:00

Pliki do pobrania

Dokument Data publikacji Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu 12.07.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 12.07.2018
Typ pliku - doc

doc

Załącznik do OPZ 12.07.2018
Typ pliku - xlsx

xlsx

Informacja z otwarcia ofert 24.07.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Informacja o rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania 6.09.2018
Typ pliku - pdf

pdf

Powered by Projectic.pl