DZP/105/PN/75/09 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Szczegóły zamówienia

KONSERWACJĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE M. ST. WARSZAWY, OBEJMUJĄCA 15 REJONÓW NA TERENIE DZIELNIC NA ULICACH KRAJOWYCH, WOJEWÓDZKICH, POWIATOWYCH I GMINNYCH ORAZ 19 REJON TUNELE JEZDNE, KŁADKI I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH I ZNAKI D-6 ZASILANE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ W 2010 ROKU. Ogłoszenie o zmówieniu znajduje się - DZP/105/PN/75/09

Kategoria ogłoszenia:

Data ogłoszenia: 04-12-2009

KONSERWACJĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE M. ST. WARSZAWY, OBEJMUJĄCA 15 REJONÓW NA TERENIE DZIELNIC NA ULICACH KRAJOWYCH, WOJEWÓDZKICH, POWIATOWYCH I GMINNYCH ORAZ 19 REJON TUNELE JEZDNE, KŁADKI I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH I ZNAKI D-6 ZASILANE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ W 2010 ROKU.

Ogłoszenie o zmówieniu

znajduje się w pliku


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

znajduje się w pliku


Wezwanie Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu z dnia 17.12.2009 r.

znajduje się w pliku


Wezwanie Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu z dnia 18.12.2009 r.

znajduje się w pliku


Rozstrzygnięcie protestu

znajduje się w pliku


zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

znajduje się w pliku


Odpowiedź na pytania z dnia 12.01.2010 r.

znajduje się w pliku


Pismo o wyborze

znajduje się w pliku


Wezwanie Wykonawców do wzięcia udziału w  postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu z dnia 08.03.2010 r.

znajduje się w pliku


Wezwanie Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu z dnia 08.03.2010 r.

znajduje się w pliku


Pismo o wyborze- część VIII

znajduje się w pliku

Powered by Projectic.pl